07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Polešovice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:10 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:45
Mše svatá
17:45 - 19:40
Zahájení + Vystup výš a uvidíš (volná prohlídka kostela, sakristie, kostelní věže, půdy kostela, kůru a varhan) Galerie obrazů ve věži.
Na půdě kostela výstava obrázků dětí 2. stupně ZŠ s názvem "KOSTEL OČIMA DĚTÍ". Koment. prohlídka varhan a věže. Ve věži bude výstava obrazů přerovské malířky MgA. Anny Němec Sypěnové s názvem "POKLAD SRDCE".
18:00 - 19:00
Divadlo pro děti MIKRO-TEATRO z Brna. Představení "Vítr z plachet" v budově domu s pečov. službou (DPS), naproti kostela!!!
Divadelní představení pro děti od 3-8let s názvem "Vítr z plachet" zahraje v budově DPS naproti kostela (společenský sál v 1.patře) divadlo MIKRO-TEATRO z Brna.
18:05 - 18:45
Beseda s autorem publikace z r.2022 o našem kostele s panem Milanem Železníkem v přední části kostela.
Beseda bude probíhat v přední části kostela v prostoru před obětním stolem a pro posluchače budou vyhrazeny přední lavice. Po dobu besedy je možná prohlídka pouze věže, půdy kůru a varhan, sakristie bude po dobu besedy přístupná jen vstupem z venku
19:05 - 19:40
Prohlídka kostela s myškou Agátou, určená PRO DĚTI , zároveň volná prohlídka celého kostela pro všechny.
ZVEME ZVLÁŠTĚ DĚTI NA DĚTSKOU KOMENTOVANOU PROHLÍDKU. V tomto čase je možné si volně prohlédnout celý vnitřní prostor kostela, sakristie, kůru, varhan i půdy. Věž je otevřena bez přestávky po celou dobu akce.
19:45 - 20:45
KONCERT ZUŠ hraný srdcem. "Slyšet TÓNY a zaslechnout "SLOVO" - BIBLE a HUDBA.
Mezi čtením z Bible si budete moci poslechnout skladby v podání učitelů ZUŠ a jejich žáků. Zazní varhany, klavír, housle, flétna, trubka a zpěv.
21:00 - 21:05
Ukončení noci kostelů 2024, závěrečné požehnání účastníkům akce.
21:05 - 22:00
TICHO KOSTELA PROMLOUVÁ - příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě. Zažijte kousek noci v otevřeném kostele.

Celovečerní program:

Malé domácí občerstvení u kávy, nebo čaje s výhledem na kostel v naší SetKávárně.
V průběhu programu je možné se lehce občerstvit a posedět u kávy nebo čaje s výhledem na kostel. Kolem kostela ilustrované citáty J.A.Komenského.
Během programu Noci kostelů rozsvěcování svící uvnitř i kolem kostela.
Zapal svíci na vlastní úmysl, nebo za své blízké, vzpomeň na ně v krátkém ztišení. Vstup každého účastníka Noci kostelů bude představovat hořící svíce umístěná kolem kostela.

Informace o kostele

Status: Farní kostel Zasvěcení: sv. Petr a Pavel Datum založení: 9. října 1735 Renovace: 1937

Stavební a umělecký popis kostela

Chrám svatého Petra a Pavla je barokní dílo. Je zároveň třetím kostelem postaveným v Polešovicích. Byl stavěn zároveň s velehradskou bazilikou

Rozměry kostela     délka: 41 m výška klenby: 18 m , šířka: 10 m výška věže: 60 m

Hlavní oltář svatých Petra a Pavla je sochařské dílo Mistra Josefa Hladíka z Olomouce. Oltářní obraz z roku 1954 od akademického malíře Lejčka z Veselí n. Moravou.Sochy dvou biskupů z doby baroka přestavují sv. Cyrila a Metoděje. Na křtitelnici je ztvárněn Bořivojův křest na Velehradě r. 874. Řezba podle originálu v Hradečné na severní Moravě. Boční oltář (u křtitelnice): „Sv. Michael Archanděl.“ Sochy v životní velikosti z doby baroka – sv. Jan Nepomucký a sv. Robert z ř. Cist. Uprostřed nová socha sv. Jiří.

Boční oltář na evangelické straně vedle kazatelny: „Nanebevzetí Panny Marie.“ Oltářní obrazy pocházejí z malířské školy Raabovy. Sochy u P. Marie: sv. Benedikt (s berlou) a sv. Bernard (s křížem). Uprostřed nová socha Božského Srdce.

Ve stěně, přiléhající k věži stojí socha P. Marie Lurdské, za níž jsou „Polešovské jesličky“ od J. Hladíka – „Gloria in excelsis Deo“ Velký obraz nad nimi: „Korunování Panny Marie“ od Hoffmanna.

Socha Bolestné Matky Boží od J. Hladíka.

Misijní kříž – barokní řezba.

Varhany stavěl Melzer z Kutné Hory v letech 1943 – 1946.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube