10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Přerov-Penčice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:05
Zahájení
Úvodní slovo Mgr. Kamila Šromoty
18:05 - 19:20
Zpráva o putování po Svaté zemi
Přednáška s promítáním - přednáší Mgr. Kamil Šromota.

Informace o kostele

WWW: http://www.ado.cz

GPS: 49°31'7.979"N, 17°25'17.582"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kamil Šromota

 

První zmínka o obci je na listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z června roku 1141. Dle této listiny již tenkrát Penčice patřily k majetku olomoucké kapituly. První zmínka o faře v Penčicích je v předhusitském urbáři z roku 1399. Tehdy byly Penčice hordou markraběte Prokopa zcela zpustošeny. 

V roce 1612 byl původní kostel stržen a nahrazen novým. Ten v roce 1623 vyhořel a v roce 1673 byl nahrazen kamennou stavbou. Velký požár v roce 1706 zničil faru, vedle stojící školu i kostel. Zároveň byly zničeny všechny historické dokumenty a cenné knihy. Po dalším požáru v roce 1834 byl postaven kostel v dnešních rozměrech. 

Mezi nejvýznamnější kněze penčické farnosti patří P. Josef Benedikt Tichý (1755-1831), kanovník metropolitního chrámu a syn penčického učitele Jáchyma Tichého.  Ten ze zrušeného olomouckého kláštera Hradisko zakoupil tři významné barokní sochy a nechal je instalovat před penčickým kostelem.

Jedná se o sochu sv. Josefa od Davida Zirna a sochy sv. Jáchyma a sv. Libora od Ondřeje Zahnera.

O okenní vitráže, sochy a cenné boční oltáře pocházející z barokního inventáře olomoucké katedrály sv. Václava se zasloužil dómský vikář a od roku 1882 farář v Penčicích P. Pavel Filip. 

 

 

Kontakt:

Římskokatolická farnost Penčice

Kokory 1

751 05 Kokory

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube