10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

GPS: 49°8'26.843"N, 17°29'52.048"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Blanka Becková

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází 50 m od autobusové zastávky a 200 m od vlakového nádraží. K zaparkování auta je možno použít parkoviště před farou naproti kostela.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Spytihněvi je dominantou obce. Původní kostel byl v roce 1622 vypleněn válečnými tlupami a kolem roku 1624 se podemletý kostel zřítil do řeky. Již v roce 1681 byl položen základní  kámen pro stavbu nového kostela, ale po průtazích trvajících 32 let, byla jeho stavba  dokončena teprve v roce 1712. K slavnostnímu posvěcení došlo až v roce 1740 biskupem Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna. V průběhu 19. století došlo k větším opravám, roku 1845 byl kostel i s věží pokryt břidlicí. V roce 1927 byly zakoupeny 3 zvony, v roce 1930 pořízeno elektrické osvětlení, v roce 1931 byly posvěceny nové varhany. V letech 1933-1934 byla pořízena nová střecha, v interiéru nový oltář a malba. Při přechodu fronty v závěru druhé světové války byl kostel  poškozen. V dalších letech docházelo postupně k mnoha opravám a úpravám exteriéru i interiéru. Jednou z posledních větších prací bylo pořízení 6 nových vitráží do oken kostela  v roce 2009. Tyto byly zpracovány na motivy ze života Panny Marie podle návrhů akademického malíře Václava Vrby. V interiéru kostela je umělecky cenný hlavní oltářní obraz, který je dílem Ignáce Raaba. V roce 2018 byla obnovena fasáda kostela a instalovány hodiny na věži.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube