10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Prostějov, Husův sbor

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:30
ZAHÁJENÍ NOCI KOSTELŮ
Úvodní modlitby a píseň “Jezu Kriste, štědrý kněže“
18:30 - 19:30
REKONSTRUKCE PROSTĚJOVSKÉ SYNAGOGY
Virtuální rekonstrukce prostějovské synagogy „Templu“ - promítá a prezentuje Mgr. J. Gáborová
19:30 - 20:30
ŽIDOVSKÁ OBEC V PROSTĚJOVĚ
Komentovaná prohlídka výstavy o židovské obci a synagogách v Prostějově – uvede Mgr. Gregor
20:30 - 21:00
POHLED Z KŮRU
Pohled z kůru – historie varhan v Husově sboru
21:00 - 21:30
VARHANNÍ KONCERT
Varhanní koncert – PhDr. Ingrid Silná PhD.
21:45 - 22:30
MYSTERIÓZNÍ HOROROVÝ PŘÍBĚH EDGAR
Sklepení kostela vedle mikve - Mysteriózní loutkový hororový příběh „EDGAR“, podle div. hry Ladislava Klímy. Pozor! Omezená kapacita prostoru; nutná rezervace na: [email protected]
22:45 - 23:00
ŽALMY-ZTIŠENÍ-ROZJÍMÁNÍ

Celovečerní program:

ROZHOVORY, VÝSTAVA
Během celého večera možnost individuálních rozhovorů s duchovními. Doplněno výstavou Biblí, talárů a kněžských štól.

Informace o kostele

WWW: http://www.ccsh-pv.cz/

GPS: Loc: 49°28'18.76"N, 17°6'49.831"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ivana Krejčí

Když v roce 1904 byla zbourána budova Staré synagogy, vyvstal židovské obci problém, kde shromažďovat věřící. Sousední modlitebna Bet ha-midraš byla malá, a tak se záhy započalo se stavbou nového svatostánku. Již 8.září 1904 byla slavnostně otevřena Velká Nová synagoga. Její osud byl však velmi krátký. V r. 1939 se ji pokusili zapálit nacisté, r.1940 ji úředně zavřeli, vydrancovali a přeměnili na skladiště. Po válce budovu židovská obec prodala církvi československé husitské a ta ji razantně přestavěla na křesťanský chrám. 

Církvi československé husitské slouží dodnes.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube