07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kladno, kostel ČCE

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:11 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
Zahájení, přivítání
Leonardo Teca, pár slov úvodem
18:05 - 18:20
Vystoupení dětí z ukrajinské dětské skupiny
Člověk v tísni provozuje v prostorách našeho sboru adaptační skupinu pro děti z Ukrajiny, které si připravily krátký program.
18:40 - 19:10
Kateryna Kolcova - Tlustá, zpěv
19:20 - 20:00
Song Ladies - koncert
Song Ladies je kladenský vokálně instrumentální soubor, který již tradičně vystupuje v našem kostele.
20:10 - 20:40
Africké zpěvy a bubny - Kamča a Leonardo
Vystoupení části skupiny Nsango Malamu
20:45 - 21:25
Jak fungují varhany
Povídání o historii a fungování královského nástroje a ukázky varhanní hry s naší sborovou kantorkou Laďkou Pfeferovou.
21:30 - 22:00
Závěrečné ztišení se zpěvy z Taizé
22:10 - 22:10
Zavíráme

Informace o kostele

WWW: http://www.e-kostel.cz

Adresa kostela: gen. Klapálka 1394/37

GPS: 50°8'38.245"N, 14°6'41.083"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Věra Černá

Návaznost na dopravu:

MHD Kladno:

Bus 4, 6, 16 a 19 - zastávka "U Bondyho" Bus 2, 5, 7, 8, 13, 14, 17 - zastávka "Divadlo"

Evangelická církev

je považovaná za nejotevřenější církev v České republice. Její kořeny sahají do období české reformace, tedy do 15. století. V roce 2018 oslavíme stoleté výročí vzniku její dnešní podoby – tedy Českobratrské církve evangelické.

Mezi členy církve a návštěvníky našich shromáždění a akcí najdete obyčejné lidi s jejich problémy i rozdíly (různé rasy, názorové i sexuální menšiny, rozvedené, propuštěné vězně), kteří však chtějí svůj život brát vážně, nebýt zde pouze pro sebe, ale také pro Boha a zejména pro lidi kolem, jak se učíme z evangelia: „Miluj svého bližního jako sám sebe“. Každý zde může najít své místo i prostor pro uplatnění svého obdarování, včetně možností sdílení se, tvůrčích aktivit nebo jen nalezení pokoje v duši.

Evangelická církev je velmi demokratická. Každá její jednotka (sbor) je v rámci církve samosprávným útvarem, kde se neztratí nápady ani hlas těch, kteří zde aktivně působí. Zároveň je možné se podílet i na růstu a formování celé instituce. Kazatel je volen členy sboru, stejně jako jeho spolupracovníci ve vedení.

Beseda s Davidem Vávrou

Evangelický sbor v Kladně

patří spíše k menším společenstvím. Přesto kromě pravidelných nedělních bohoslužeb od 9 hodin dokážeme připravit i jiné duchovní, vzdělávací a kulturní akce jako např. přednášky, besedy či koncerty dostupné široké veřejnosti. Svůj program mají děti i senioři. Rádi se scházíme také v rodinách, nebo po bohoslužbách k povídání u kávy, čaje a občerstvení. Prostě se rádi potkáváme – nejen spolu, ale i s příchozími. Nebojte se přijít za námi do Evangelického kostela.

Počátky kladenského sboru sahají do roku 1869, kdy klimentský farář Benjamin Košut poprvé kázal ve vesnici Hřebči nedaleko Kladna a téhož roku potom také v Kladně. Roku 1872 bylo Kladno již kazatelskou stanici a od 1912 samostatným sborem.

Pohled od kalicha

Evangelický kostel

stojí na pomezí Kladna a Kročehlav již od konce 19. století. Mezitím se prostor kolem něj zahustil a dnes budova kostela poněkud zaniká na frekventované ulici Generála Klapálka. Přesto, kdo je pozorný, všimne si jí. Návrh architekta Blechy pochází z roku 1894. V roce 1895 se začalo stavět a během jednoho roku byl kostel s názvem Husova kaple postaven. Plán přístavby fary vypracoval architekt Ant. Dvořák z Královských Vinohrad v roce 1905 a následně provedl stavbu.

Prostor uvnitř je zhruba pro sedmdesát lidí. Pro sezení jsou určeny pevné lavice, je možné přidat i židle. V takovém případě tam najde místo k sezení až sto lidí. Za hlavním prostorem je další, menší sál (pro 40 – 50 účastníků) s židlemi a variabilním uspořádáním. Obě místnosti mají přiměřené sociální zázemí, lze případně využít i kuchyňku.

V našich prostorech se kromě bohoslužebných shromáždění odehrává řada dalších akcí – koncerty (pěvecké, varhanní, smyčcové trio, folk ...), konají se zde pohřby, svatby, přednášky a besedy, výstavy, schůze i různá setkání, ochutnávky, společné obědy, hudební a umělecké dílny, akce pro děti ...

Evangelický kostel je přístupný každou neděli cca od 8:30 do 11 hodin (kdy mezi 9. a 10. hodinou probíhají bohoslužby), nebo také například o Noci kostelů.

Další plánované akce naleznete na www.e-kostel.cz.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube