07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Heřmanova Huť - Horní Sekyřany, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:10
Zahájení a přivítání
18:10 - 18:30
Legenda o svatém Martinovi
Divadelní představení žáků ZŠ v Heřmanově Huti.
18:30 - 19:15
Koncert dětí
Vystoupí žáci ze Základní umělecké školy ve Stříbře.
19:15 - 19:30
Recitační blok
Vystoupí děti ze ZŠ v Heřmanově Huti.
19:30 - 20:00
Prohlídka kostela
Možnost prohlédnout si kostel a v tichu zapálit svíčku.
20:00 - 21:00
Hudební vystoupení
Zuzana Křížová - klávesy. Jakub Veselovský - zpěv a příčná flétna. Děti ze Základní školy Heřmanova Huť - zpěv.
21:00 - 21:00
Závěr programu

Celovečerní program:

Doprovodný program
Tvořivý koutek pro děti před kostelem. Výstava kreseb dětí ze ZŠ Heřmanova Huť. Občerstvení v budově bývalé fary.

Informace o kostele

GPS: 49°42'16.648"N, 13°5'16.599"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslava Suchá

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 08.04.2024)

Ne
11:00 celý rok, každý týden

Kostel svatého Martina v Heřmanově Huti (původně farnost Horní Sekyřany) stojí na místě kaple svatého Haštala, kterou zde, na křižovatce důležitých obchodních cest, nechali ve 13. století postavit benediktini z nedalekého kláštera v Kladrubech. Gotický kostel byl barokně přestavěn a roku 1701 nechal ještě opat Fabricius přistavět mohutnou věž, na které byly nejen zvony, ale také hodiny se zvonkohrou (zbyl jen zčernalý ciferník). Díky malým oknům je interiér kostela poněkud tmavý, ale přesto velmi působivý. Gotický presbytář s krásnými okny, klenbou a hrotitým vítězným obloukem přechází do jednoduché lodi kostela osvětlené skleněným lustrem. V přízemí věže zve k tiché modlitbě obnovená kaple Panny Marie Lurdské a Pražského Jezulátka. Hradba kolem kostela je pozůstatkem hřbitovní zdi. Kostel svatého Martina je přihlášen do Programu obnovy architektonického dědictví a zatím marně čeká již pátým rokem na dotaci potřebnou na generální opravu. 

 

Pravidelné bohoslužby:

Neděle 11. 00 hod.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube