07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Štěnovice, kostel sv. Prokopa

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:00
Otevření kostela
přijďte spočinout do zachovalé nádhery barokního interiéru schovaného za všedními zdmi
19:00 - 19:05
Zvoní celá diecéze
zahájení letošní Noci kostelů za zvuku zvonů, které propojí všechna zúčastněná místa v diecézi
19:05 - 19:40
Camilangelus
duchovní hudba od středověku po romantismus ve vokálním podání čtyř ženských hlasů pod vedením Kamily Komorousové
19:40 - 20:00
Štěnovické zvony
o historii a osudu kostelních zvonů přednese PhDr. Alena Vlčková
20:00 - 20:30
Česká píseň Plzeň
renomovaný smíšený pěvecký sbor pod vedením Vojtěcha Jouzy uvede výběr z děl slavných autorů (Jan Dismas Zelenka, Zdeněk Lukáš..)
20:30 - 22:00
Sousedská setkání
zastavte se s námi při soumraku na kus řeči v prostorách fary a rozjímejte v rozlehlé farní zahradě dýchající klidem

Informace o kostele

WWW: https://www.rkfp.cz

GPS: 49°40'14.466"N, 13°23'55.272"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michal Plzák

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 30.05.2024)

So
15:30 celý rok, nepravidelně, s nedělní platností, 1. a 3. sobota v měsíci

 

Raně barokní polozapomenutý romantický dům, jehož historie sahá do předbělohorské doby, kdy si ves v 60. letech 16. století koupil plzeňský hejtman Arnošt Bernklau ze Schönreuthu a postavil tehdy výstavný panský statek. V říjnu roku 1620 byl ve vyrabovaném domě nalezen poškozený obrázek adorace Ježíše Krista, později nazvaný Obraz Panny Marie Vítězné.

Kostelní vestavba pochází z poloviny 18. století, kdy zde v nově založeném klášteříku pobývali tři desetiletí španělští mniši z řádu Trinitářů.

V roce 2023 oslavil kostel 270 let.

Dům s kostelem a rozlehlou obnovenou zahradou je příležitostně během každého roku - nejen o mších -  zpřístupňován v době koncertů, výstav, dětských akcí či duchovních setkání již od roku 2008.

Stal se jedním z pevných míst festivalu staré hudby Haydnovy hudební slavnosti.

 

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2024
Noc kostelů 2024
Štěnovice, kostel sv. Prokopa

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube