02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:30 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:00
Mše svatá
Mši doprovodí štípská schola, její součástí bude také katecheze pro děti.
19:00 - 21:30
Tvořivá dílna pro děti
Tvořivá dílna pro děti i rodiče – nikdo neodejde s prázdnou!
19:00 - 22:30
Prohlídka věže, kůru a varhan
Tak schválně, kolik je to schodů až ke zvonům? Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela.
19:00 - 23:00
Kafárna, ochutnávka mešních vín, ochutnávka piv z Klášterního pivovaru, udírna a občerstvení
Zveme Vás na výbornou kávu, ochutnávku mešních vín a další občerstvení do nově vybudovaného společenského sálu a jeho okolí.
19:10 - 20:10
Prohlídka krypty
Jedna z posledních možností k prohlídce, krypta bude nejpozději v tomto století uzavřena :-) Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela.
19:15 - 19:50
Varhanní vystoupení žáků ZUŠ Morava ze třídy Jiřího Šona
20:00 - 20:20
Komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka kostela s průvodcem. Nově byla zrestaurována boční kaple Marie Magdalény.
20:30 - 21:30
Cantica laetitia - akademický sbor Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
21:50 - 22:30
Prohlídka krypty
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela.
22:00 - 22:20
Komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka kostela s průvodcem.
22:50 - 23:00
Závěrečná modlitba a požehnání
Návštěvníkům Noci kostelů požehná P. František Sedláček, štípský farář.

Informace o kostele

WWW: http://www.stipa.cz

GPS: Loc: 49°15'44.528"N, 17°42'56.058"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Bobál

Návaznost na dopravu:

O původu poutního místa ve Štípě je záznam v Pamětní knize farnosti Fryštacké (1617-1893), která je uložena ve Státním okresním archivu ve Zlíně. Od nepamětných dob socha Panny Marie Štípské září milostmi a jest jedna ze tří nejstarších na Moravě. Už od 14. století zde můžeme předpokládat poutě k Panně Marii do Štípy. První písemná zmínka o obci a zároveň tak é o farnosti je z roku 1391 v souvislosti s obdarováním štípského kostela Ješkem ze Šternberka. Historický vývoj Štípy je těsně spjat s blízkým hradem Lukovem, z kterého dnes zůstaly jen zříceniny, a celým lukovským panstvím, jehož součástí byla Štípa až do roku 1849. Štípa hrála velkou roli jak z hlediska církevního, protože právě kostel ve Štípě sloužil jako významné poutní místo a přilehlý hřbitov k pohřbívání nejen místních obyvatel, ale také i majitelů lukovského hradu.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2022
Noc kostelů 2022
Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube