07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jeřmanice, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

GPS: 50°41'53.626"N, 15°5'40.560"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martina Olekšáková

Kosel byl postaven při hřbitově v letech 1812 - 1816 podle plánu stavitele J. Braunera ze Smržovky. Byla přitom použita starší kaple z let 1760 - 1764. 

Jedná se o obdélnou neorientovanou stavbu. Kostel je jednolodní o třech osách. Má půlkruhové kněžiště. V průčelí má mohutnou hranolovou věž, která je datována na portálu 1819.

Uvnitř je kostel sklenut segmentově valeně. Presbytář je s konchou. Kruchta je dřevěná.

Hlavní oltář je portálový, sloupový. Nacházejí se na něm umělecky hodnotné sochy sv. Petra a sv. Pavla. Jsou zřejmě dílem J. Hájka z Mnichova Hradiště z roku 1764 a pocházejí z původního sakrálního prostoru. Oltářní obraz Svaté rodiny pochází z období výstavby kostela a je dílem F. Leubnera z Liberce. Boční oltář je rokokový. Na oltáři je v rámu od I. Ehrlicha obraz Panny Marie Pomocné od J. Gruse z Litoměřic z roku 1841. Kazatelna je v uměleckém pojetí Hájkově. Varhany jsou empírové z roku 1816. V lodi jsou obrazy sv. Máří Magdaleny, sv. Kateřiny a sv. Jana Nepomuckého z období kolem roku 1836. Obraz sv. Antonína z roku 1852 pochází od I. Müllera z Rychnova.

 

Srov. POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech A/J. Svazek I. Praha: Academia, 1977. 644 s. Kapitola Jeřmanice /Liberec/, s. 584–585.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube