07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Rádlo, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:45 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:25
Pro radost zpívají Notičky
vystoupení dětského pěveckého sborečku Notičky ze ZŠ Dlouhý Most
18:30 - 20:00
Koncert pěveckého sboru Laurentius
pestrý výběr písní a skladeb napříč časem i hudebními žánry v podání smíšeného pěveckého sboru Laurentius z Dlouhého Mostu

Informace o kostele

Kostel Nejsvětější Trojice Rádlo

Obec Rádlo v minulosti patřila k farnosti Rychnov (nyní do farního obvodu Jablonec nad Nisou). V obci byla v letech 1725–26 vybudována na místě starší zvonice kaple sv. Trojice, do které byl r. 1730 přenesen oltář sv. Trojice z Rychnova. V roce 1829 byla ke kapli přistavěna věž. Roku 1931 byla kaple i s věží zbourána a na jejím místě byl podle návrhu architekta Rösslera z Jablonce nad Nisou postaven dnešní kostel sv. Trojice.

Od roku 2014 stojí vedle kostela replika souboru soch Getsemanská zahrada. Původní soubor z r. 1829, jehož autorem byl pravděpodobně kameník Ignác Martinec z nedalekých Sestroňovic, stával mezi domy čp. 71 a 67 a v 60. letech minulého století byl po opakovaném poškození přemístěn manžely Scheybalovými do zahrady bývalé fary u jabloneckého kostela sv. Anny

Pískovcový sloup před kostelem nese reliéfy Panny Marie Bolestné, sv. Františka Serafínského a sv. Josefa s Ježíškem. Roku 1808 ho nechal za 300 zlatých postavit Josef Lang z čp. 103, od roku 1958 je památkově chráněný.

V kostele Nejsvětější Trojice se konají jedenkrát měsíčně v neděli římskokatolické bohoslužby.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube