10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Řehlovice, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 10. června 2022

Celovečerní program:

Z historie kostela - hudební program - duchovní vstup
Začneme s historií kostela, prohlídkou interiéru, pokračujeme hudebními vstupy (místní hudební sbory), dále duchovní přiblížení církevního života kolem kostela, příjemné vyústění do pohoštění, volný čas pro rozhovory

Informace o kostele

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_farnost_%C5%98ehlovice

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube