07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Světec, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:40
KONCERT KRUŠNOHORSKÝ PĚVECKÝ SBOR
KONCERT KRUŠNOHORSKÝ PĚVECKÝ SBOR
17:00 - 22:00
Kostel otevřen s celovečerním programem

Celovečerní program:

Opiš verš z Bible
Vzhůru do věží - zaposlouchej se do zvuku zvonu
zaposlouchej se do zvuku zvonu
Komentované prohlídky
Zapal svíci za ...
Zahraj si na varhany - možnost zahrát si na královský nástroj
Zahraj si na varhany - možnost zahrát si na královský nástroj

Informace o kostele

WWW: https://www.salesianiteplice.cz/farnost/

GPS: 50°34'36.190"N, 13°48'43.658"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Robert Kotyšan

 

Původně románský klášterní kostel postavený kolem roku 1200 je spjat z řádem Strážců božího hrobu,  jejíž ženský konvent působi ve Světci, později goticky a barokně přestavěn 1731 litoměřickým stavitelem Octaviem Broggiem. V interiéru se nachází hodnotný barokní hlavní oltář s obrazem, který znázorňuje sv. Jakuba neseného do nebes anděly. Tento světec, patron poutníků, naznačuje také symbolickou souvislost s nejvýznamějším poutním místem diecéze - Bohosudovem a jeho uctívanou souškou Piety, kterou v dutině staré tamější lípy zanechaly právě prchající řeholnice ze světeckého konventu. Právě barokní verze této sošky je osazena ve svatozáři v nástavci oltářní architektury obklopením adorujícími anděly a upomíná tak na původ tohoto mariánského kultovního místa. Ze stejné doby, jako hlavní oltář, pochází výpravná pozdně barokní kazatelna s dynamicky zprohýbanou poprsnicí nesoucí reliéfy ze života Ježíše Krista a završená seskupením andělů s deskami Desatera. V čelech bočních lodí se nacházejí dva pozdně barokní oltáře. Levý byl upravený pro sochu Nejsvětějšího Srdce Páně, nese v nástavci obraz sv. Aloise.  Zařízení lodi doplňují další barokní obrazy a sochy. V lévé lodi je nově vybudovaná Kaple Bona Bosca. 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube