07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Černčice, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:30
Samostatná prohlídka kostela a zvonice
18:30 - 18:35
Zahájení
18:35 - 19:00
Jak pracovat s onkologickými pacienty - Bc. Adéla Zelbová, DiS.
sociální pracovnice FnHK Klinika onkologie
19:00 - 19:30
Volný program
ochutnávka dobrot od našich farnic, program pro děti, prohlídka zvonice, výstava starých ornátů, povídání o historii kostela
19:30 - 20:00
Schönstattské sestry Mariiny - Radost z modlitby v každém věku
sepjaté ruce seniorů jsou pokladem pro svět
20:00 - 20:15
"Do konce" - dokumentární film o paliativní péči
rok 2022
20:15 - 20:35
Romantické varhany - Mgr. Marián Linhart, DiS.
výběr skladeb romantických skladatelů
20:35 - 21:00
Ztišení se zpěvy z Taizé
prosby, hudba, svíčky

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Černčice leží na hlavní autobusové trase Hradec Králové - Nové Město nad Metují - Náchod.

Také se k nám můžete dostat vlakovým spojením na trase Týniště nad Orlicí - Meziměstí, přesněji Opočno - Václavice.

 

1355 – první zmínka o kostele

1377 – pořízen první zvon

1512 – pořízen druhý zvon, který měl po svém obvodu nápis:                         

ANNO DOMINI M CCCCC DIDECIMO HEC CAMPANA FUSA EST AD LAUDEM DEI OMNIPOTENTIS ET BEATE MARIE SEMPER VIRGINIS ET OMNIUM SANCTORUM PER ME ANDREAM DICTUM ZACZEK HRADECZ SUPER ALBEA AMEN

1577 – další zvon o váze 14q s nápisem: ANNO DOMINI 1577 SERBOM DOMINI MANET IN ETERNUM

1580 – odstraněn dřevěný strop, který nahradila nová klenba, vystavěna kruchta

1585 – zhotovena cínová křtitelnice s nápisem: JDOCE NA VEŠKEREN SVĚT KAŽTE EVANGELIUM VĚMU STVOŘENÍ. KDOŽ UVĚŘÍ A POKŘTÍ SE BUDE SPASEN A KDOŽ NEUVĚŘÍ ZATRACEN BUDE.        

Udělána ode mne Mikuláše Beránka konvaře za rychtáře Jana Žďárka a za Jana Bakše kostelníka a Vítka Žďárka kostelníka.

1610 – kostel obílen

1617 – přistavěna sakristie

1620 – ze staršího zvonu odlit nový zvon s nápisem: VOLEJ, NEPŘESTÁVEJ, JAKO TROUBA POVYŠ HLASU SVÉHO A ZVĚSTUJ LIDU MÉMU MRZKOSTI JICH.

1661 – pořízen hlavní oltář s obrazem Svatého Jakuba

1744 – kostel byl vyloupen pruským vojskem

1799 – pořízeny varhany

1831 – kazatelna

1846 – celková obnova kostela, zazděn boční vchod a vybudován vchod přes sakristii. Šindelová střecha nahrazena novou krytinou z tašek.

1893 – zhotovena křížová cesta

1907 – střecha kostela doplněna o sankustník s malým zvonem.  Zhotovení barevných oken a zakoupeny nové varhany.

1995 – oprava střechy, výměna tašek

2010 – oprava fasády

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube