07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Grunta, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 18:30
Osobní prohlídka kostela
ztište se v prostorách nádherného kostela a nechte na sebe promlouvat Genia loci tohoto jedinečného místa
18:30 - 19:30
Přivítání od otce Vladislava a koncert Svatojakubského chrámového sboru
zaposlouchejte se do sborových skladeb a varhanní hudby v podání kutnohorského Svatojakubského chrámového sboru pod vedením Viktora Darebného
19:30 - 20:00
Osobní prohlídka kostela

Informace o kostele

 

    Chrám překvapí svou monumentalitou, kvalitním provedením všech interiérových prvků, výjimečnou výmalbou, vhodným začleněním do krajinného prostředí. Za jeho existenci vděčíme svým předkům, kteří se v něm pravidelně shromažďovali, z darů Slova a svátostí se snažíme čerpat i my, chrám je pravidelně otevřen všem příchozím a nabízí zvěst Evangelia i v současnosti.    Současný kostel stojí na stejném místě svého gotického předchůdce. Hrubá stavba byla vytvořena v letech 1905 – 1908. Chrám je koncipován jako pseudorománská bazilika s dvěma západními věžemi, východní oltářní apsidou a sloupovím rozdělujícím vnitřní chrámový prostor na tři lodě.    Zdejší chrám je spojen s řadou vynikajících osobností tehdejšího českého uměleckého prostředí /spolupracovníci Křesťanské akademie v Praze/.

   Ze dvou původních předložených návrhů byla vybrána 2. varianta – ta skromnější, jinak bychom dnes pravděpodobně obdivovali jednu z největších církevních staveb českého venkova.     Slavnostní otevření a svěcení chrámu proběhlo 24. května 1914 za asistence tehdejšího 20. královéhradeckého biskupa, ThDr. Josefa Doubravy. Bylo to několik týdnů před atentátem na korunního prince Františka Ferdinanda d´Este a počátkem první světové války. Chrám byl vystavěn z vlastního jmění – tzv. zádušního fondu – financí a polností, které věnovali naši předkové. Světským patronem kostela se stal houslový virtuos Jan Kubelík, věnoval kostelu barevnou vitráž.

Přijměte naše srdečné pozvání na mnohá setkání v malém společenství - do společenství Božího lidu, které se raduje a čerpá sílu z Božích darů Slova a Eucharistie.

                                                                                                           SRDEČNÉ POZVÁNÍ VŠEM!

 

POZVÁNÍ ke společnému sekání.

ČT 20.5. v 18 hod. -  večemí mše s májovou a připomenutím výročí posvěcení chrámu (24.5. 1914) - v úmyslu mše sv. pamatujeme na všechny rodiny a jednotlivce z Čertovky, Dolan, Grunty, Hořan, Libenic, na všechny živé i zemřelé, vyprošujeme všem Boží požehnání, ochranu a pomoc.

SO 5.6. v 18 hod. - mše sv. 

KAŽDÝ PÁTEK od 18 hod. - společné setkání, četba z Písma a modlitba, zamyšlení a rozhovor nad otázkami víry, katechismem.

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube