07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Náchod, kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://nachod.farnost.cz

Adresa kostela: Masarykovo náměstí

GPS: Loc: 50°24'59.792"N, 16°9'46.178"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Zdeněk Kubeš

Návaznost na dopravu:

Děkanský kostel sv. Vavřince se nachází přímo uprostřed Náměstí T.G.M. v Náchodě.

Děkanský kostel svatého Vavřince v Náchodě stojí uprostřed Masarykova náměstí. Kostel je jednolodní, původně gotický, vystavěný pravděpodobně kolem roku 1310. K presbytáři přiléhají dvě čtverhranné věže. Obě jsou přibližně čtyřicet metrů vysoké, lidově se nazývají Adam a Eva, je v nich celkem osazeno šest zvonů.

Věže Adam a Eva

Ve věži Adam (věž blíže budově děkanství) je zasazena dělová koule, poslední ve městě. Připomíná dobývání města Švédy v roce 1639. Švédům se město dobýt nepodařilo a Náchodští z vděčnosti postavili památník – sochu svatého Jana Nepomuckého v dolní části zámeckých schodů, která však byla v padesátých letech za totalitního režimu zničena.

Presbytář kostela svatého Vavřince

Kostel je zasvěcen svatému Vavřinci, jáhnu a mučedníkovi z doby papeže Sixta II. Obraz svatého Vavřince visí vpředu presbytáře. Namaloval jej roku 1722 pan Hynek Kapoun z Hradce Králové. Obraz připomíná mučednickou smrt svatého Vavřince na rozpáleném rožni roku 258 při pronásledování církve za vlády římského císaře Valeriána. Napravo pod obrazem svatého Vavřince je barokní dřevěná socha svatého Jana Nepomuckého, národního patrona, nalevo je socha svatého Jana Křtitele. V době vánoční je zde k vidění Náchodský betlém.

Loď kostela svatého Vavřince

Presbytář je od lodi kostela oddělen vítězným obloukem na kterém je pseudogotické zobrazení Krista s nápisem "láska přemáhá svět". Toto dílo vymaloval v roce 1954 Jaroslav Středa.

Vpředu lodi kostela jsou dva postranní oltáře. Nalevo se nachází oltář svaté Anny. Vedle něj jsou dřevěné sochy svatého Václava a svatého Jana Nepomuckého. Vedle oltáře také stojí cínová křtitelnice z roku 1463. Na pravé straně lodi je pseudogotický oltář Panny Marie se sochami svatého Josefa, snoubence Panny Marie, a svatého Jáchyma, otce Panny Marie. Na tomto oltáři je v současnosti umístěn svatostánek.

Současná kazatelna pochází z roku 1791, původní kazatelna byla dána do hřbitovního kostela svatého Jana Křtitele ve Starém Městě. Na baldachýnu kazatelny můžeme vidět sochu svatého Michaela Archanděla s plamenným mečem v ruce a váhami; okolo jsou sochy čtyř evangelistů s charakteristickými emblémy. V kartuši mezi baldachýnem a spodkem kazatelny je vyobrazení svatého Šebestiána.

V polovině lodi po pravé straně visí obraz Svaté rodiny, pod ním na oltáři jsou sochy svatého Aloise a svatého Antonína Paduánského. Nad lavicemi po pravé straně je dřevěná socha Božského Srdce. Vzadu po pravé straně kostela je dřevěný výjev zjevení Panny Marie Bernardettě Soubirousové roku 1858 v Lurdech od J. Vaňka z Brna z roku 1953.

Současná dřevořezbová křížová cesta je od Břetislava Kafky z Červeného Kostelnce z roku 1953. Nynější varhany pocházejí z roku 1953. K jejich stavbě byly použity staré píšťaly z původních varhan z let 1965 - 6. V předsíni kostela nad vchodem připomíná pískovcový znak rod Smiřických, jejichž přispěním byl tento chrám po požáru v letech 1570 - 78 opraven a přestavěn.

Původním farním kostelem pro Náchod byl dnešní hřbitovní kostel svatého Jana Křtitele ve Starém Městě nad Metují. Kostel svatého Vavřince se jako farní kostel výslovně připomíná až roku 1355. Kostel svatého Vavřince je jedním z mála kostelů v Čechách, kolem něhož nikdy nevznikl hřbitov.

Hřbitov v Náchodě zůstal až do dnešních dnů původní okolo kostela svatého Jana Křtitele. V letech 1709 - 1856 existoval v Náchodě i druhý hřbitov kolem filiálního kostela svatého Archanděla Michaela na Komenského třídě.

Pouť v kostele svatého Vavřince se koná kolem 10. 8., dne, kdy má svátek svatý Vavřinec. Výročí posvěcení kostela se připomíná 17. 9.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube