07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Česká Třebová, kostel sv. Jakuba

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://farnostct.cz/

Adresa kostela: Klácelova 1

GPS: 49°54'9.06"N, 16°26'47.04"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Adam Grabiec

Než byl v České Třebové v letech 1793 – 1801 postaven nynější kostel sv. Jakuba Většího, stálo zde několik starších kostelních staveb. Z obsahu nejstarší českotřebovské listiny z roku 1335 vyplývá, že v České Třebové kromě kaple sv. Kateřiny pravděpodobně existoval ještě kostel zasvěcený blahoslavené Panně a sv. Mikuláši, který v roce 1636 vyhořel. Již o čtyři roky později stál na jeho místě nový kostel zasvěcený sv. Jakubovi Většímu, který v roce 1793 vyhořel.
Zástupci města vypracovali žádost o povolení stavby nového kostela, kterou adresovali knížeti Aloisi z Lichtenštejna. Kníže Alois stavbu nového kostela nejen povolil, ale i finančně zaštítil. Vypracováním stavebních plánů pověřil svého dvorního architekta Josefa Hardtmutha.
Mezníkem v dějinách českotřebovského kostela sv. Jakuba Většího, dostavěného roku 1801, se stal čtvrtek 28. srpna 1884, kdy byl chrám postižen požárem. Oheň se s velkou rychlostí rozšířil a v krátké době zachvátil celou střechu kostela.
Dokončení oprav kostela po požáru završilo vyzdvižení nové báně a kříže na věž. Brzy po dokončení vnějších oprav se objevily návrhy, aby byl interiér kostela nově zařízen. Po všech úpravách a opravách vně i uvnitř byl chrám znovu vysvěcen dne 23. září 1888.

Poslední zásadní změnu prodělal svatojakubský chrám v roce 1913. Báň z roku 1885 se podle názoru představitelů České Třebové ke kostelu nehodila, a tak bylo rozhodnuto vyslat deputaci ke knížeti Janovi z Lichtenštejna s prosbou, aby povolil a finančně zaštítil stavbu nové. Kníže žádosti vyhověl a koncem léta bylo započato s přípravnými pracemi.

Cílem celé akce bylo uvedení kostela do souladu s původními Hardtmuthovými plány, tedy obnovení stavu před 28. srpnem 1884.
V roce 1924 byl kostel elektrifikován a byl zakoupen elektromotor k varhanním měchům.
K samotnému restaurování varhan došlo v letech 2001 – 2004, kdy byl varhanní nástroj doplněn o další píšťaly a nové harmonium.
V okolí kostele se nacházejí cenné sochy, které byly v roce 2012 restaurovány.


 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube