07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pelhřimov-Strměchy, Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:30
Komentovaná prohlídka
Prohlídka sborového domu
17:30 - 18:00
vernisáž obrazů Ester Čaškové a Oleny Pylypenko
18:00 - 19:15
houslový koncert Duo cantis
Markéta Makovičková
19:30 - 20:00
úryvky z díla Jiřího Wolkera

Informace o kostele

WWW: https://www.evangnet.cz/cce/sbor/208-pelhrimov_strmechy

Adresa kostela: Růžová 82

GPS: 49°25'52.866"N, 15°13'28.893"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: petr turecký

Koncem r. 1990 postihla kazatelskou stanici další pohroma. Budovu, v níž byla modlitebna, sice řádně koupila, žel od nepravého majitele; podle restitučního zákona ji musela předat původnímu majiteli, který dovolil kazatelské stanici po dva roku za výhodných podmínek dál užívat místnost modlitebny. V červnu 1991 věnovalo městské zastupitelstvo jako odškodnění kazatelské stanici dům čp. 82 v Růžové ulici. Ač byl značně sešlý, znamenal pro nás mnoho. Díky Čedoku, který velkou finanční výpomocí za to, že přízemí budovy bude užívat pro své potřeby, a darům jak členů sboru, tak zejména přátel ze zahraničí, bylo možno pustit se do nákladné rekonstrukce a sborový dům, v němž kromě sborových místností (v I. patře) je i byt pro kazatele (v podkroví), slavnostně na svatodušní neděli 30. května 1993 otevřít. 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube