10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Vanovice, evangelický kostel

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 20:00
prohlídka kostela (Vanovické zvonění)
Zvonění je technickou památkou z doby těsně po Tolerančním patentu, před povolením zvonů. Jde o světový unikát.
17:05 - 18:55
venkovní tvoření pro děti

Informace o kostele

Nejstarší kostel evangelíků, tzv. toleranční kostel, byl ve Vanovicích vysvěcen 23. 2. 1783. Jelikož však toleranční kostely nesměly mít věž ani zvony, byl chrám menší a nevýrazný. V roce 1839 byla zahájena stavba nového prostorného evangelického kostela, která se však protáhla až do roku 1844. Tehdejší stavba, i když dosahovala současných rozměrů, však stále postrádala i nadále zakázanou věž. Po zrušení tohoto zákazu byla postavena nejprve levá věž (červen 1864) a do roku 1865 i druhá. Ještě před dostavbou věží obešel tehdejší vanovický farář zajímavým způsobem nařízení o zvonech: z železáren firmy Krupp v německém Essenu nechal objednat speciální zařízení, tři velká pera z lité oceli v podobě velkých ladiček, do kterých pomocí točení kliky postupně narážela instalovaná kladiva, která tak rozeznívala ocelové ladičky a napodobovala zvuk tří bijících zvonů.

Nejprve tento vynález vzbudil  nemalý rozruch a úřady jej nechtěly povolit, ale poté, co jej odsouhlasily vídeňské úřady, mohly se ve Vanovicích konečně na evangelickém kostele rozeznít "zvony". Dodnes se jedná patrně o jediný zachovalý exemplář tohoto vynálezu. Toto zařízení bylo prohlášeno za technickou kulturní památku a pečlivě zrekonstruováno.

Nejbližší Noc kostelů:

Letovice-Kochov, Kostel sv.Jiří – 5,3 km

Šebetov, poutní kaple sv. Anny – 6,8 km

Letovice, kostel sv. Prokopa – 9,2 km

Bořitov, kostel sv. Jiří – 16,7 km

Křetín, kostel sv. Jeronýma – 17,1 km

Sloup v Moravském krasu, kostel Panny Marie Bolestné – 17,9 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube