10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Nymburk, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:55
Bohoslužba
19:00 - 19:45
Pojďte projít kostelem místa známá i neznámá
Co se skrývá za zdmi chrámu a k jakým účelům to v kostele slouží? Pojďte se projít kostelem s panem farářem.
20:00 - 21:00
koncert SwingCheek
koncert kapely věčně mladých muzikantů, kteří hrají rádi plnokrevnou hudbu první poloviny 20. století.
21:05 - 22:00
Prohlídka kostelních varhan + ukázky
Prohlídka varhan kostela sv. Jiljí v Nymburce s manželi Grešovými, kteří jsou stálými varhaníky kostela. Na závěr krátká ukázka varhanní hudby.
22:05 - 22:30
Adorace s hudbou
Adorace za poděkování Noci kostelů se zpěvy a kytarou.

Informace o kostele

WWW: http://nymburk.farnost.cz

Adresa kostela: Kostelní náměstí

GPS: 50°11'9.267"N, 15°2'37.836"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eliška Nehybová

Návaznost na dopravu:

vlak: Praha-Masarykovo nádr. - Poříčany - Nymburk-město (dál cca 800 m pěšky)

vlak: Praha-hl. nádr. - Nymburk-hl. nádr. (dál cca 800 m pěšky)

Nymburk byl založen v době, kdy v Evropě už téměř jeden a půl století vládlo gotické umění. Zcela logicky proto dostává nymburský kostel sv. Jiljí (původně sv. Mikuláše) vrcholně gotický vzhled. Stavba bazilikálního trojlodního kostela byla zahájena krátce po založení města kolem roku 1280 výstavbou presbytáře a dokončena byla výstavbou jižní kamenné věže od Parléřovské huti o století později. Kostel měl až do roku 1846 dvě věže: severní (cihlovou) a jižní (kamennou), bohužel severní věž musela být pro silné statické narušení stržena. V 19. století byl také kostel nejprve regotizován dle návrhů B. Gruebera (1859 - 66), pak v 80. letech Josefem Mockerem a dnešní vzhled je důsledkem restauračních úprav realizovaných Kamilem Hilbertem v letech 1913 - 18.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube