07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kutná Hora - Sedlec, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.sedlec.info

Adresa kostela: Zámecká

GPS: 49°57'35.656"N, 15°17'23.763"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ludmila Cinerová

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 19.03.2024)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden
Čt
7:15 celý rok, každý týden, mimo 2.čtvrtek v měsíci
So
17:00 zimní čas, každý týden, s nedělní platností
18:00 letní čas, každý týden, s nedělní platností

Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele patří k nejpozoruhodnějším a nejunikátnějším historickým stavbám na území České republiky. Chrám, do výstavby Vladislavského sálu největší stavba českého království, je zároveň nejstarší stavbou svého typu ve střední Evropě a součástí nejstaršího cisterciáckého opatství u nás. Nám neznámý, takzvaný Mistr sedleckého chrámu, jej vystavěl mezi lety 1290 a 1320 na místě původního románského klášterního kostela. Typicky severofrancouzská cisterciácká stavba ve tvaru latinského kříže s nerozvinutým opěrným systémem je obohacena o německé katedrální prvky a na počátku 18. století restaurována Janem Blažejem Santinim-Aichlem ve světově ojedinělém stavebním stylu tzv. barokní gotiky. Chrám si od dobových znalců církevní architektury vysloužil označení „Splendissima basilica“ - nejnádhernější bazilika. Jedna ze zpráv, kterou nám historické prameny o chrámu zanechaly, říká, že „mnozí, a jako říkaje, téměř všickni, byli . . . velikostí, rozložitostí a nádherností jeho omráčení“. To vše byly důvody, které v roce 1995 vedly k zapsání této památky na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube