07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Merklín, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Autobusové spojení:

450551 Stod-Merklín-Merklín,Lhota

450561 Buková-Merklín-Dobřany-Plzeň

450572 Přeštice-Merklín-Ptenín,Újezd

450576 Merklín-Staňkov

 

Kostel sv. Mikuláše byl vystavěn již v období 14. století. Radikálně byl přestavěn na konci 17. století, kdy byl také prodloužen. Obdélně klenutá loď kostela s polygonálním závěrem je v jihozápadním nároží stavby opatřena věží, jejíž fasáda je členěna lesénovým řádem. Kaple přistavená k presbyteriu je sklenuta eliptickou klenbou. Areál kostela doplňuje barokní fara vystavěná r. 1712 a sochy sv. Floriána a sv. Notburgy datované vročením do roku 1765. Kamenné skulptury byly zhotoveny spolu s další sochou sv. Gotharda, stojící dnes při silnici na Ptenín, ve druhé polovině 18. století nákladem rodu Morzínů pro výzdobu zámeckého areálu, odkud byly v pozdějších letech přemístěny na současná místa.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube