07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Černošice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
vyzvánění zvonů, otevření kostela
18:30 - 19:30
koncert žáků Základní umělecké školy Černošice
zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha, Bedřicha Smetany a Josepha Haydna dobrovolné vstupné bude věnováno nadačnímu fondu ASSUMPTA na pořízení nových varhan do kostela
20:00 - 22:00
možnost prohlídky kostela i (téměř) prázdného kůru
nehrající varhany byly odstraněny, nadační fond (www.assumpta.cz) shromažďuje fin. prostředky na stavbu nových varhan; přispět lze i nákupem oplatek

Informace o kostele

WWW: http://www.trs-farnosti.cz

Adresa kostela: Komenského 1

GPS: 49°57'48.722"N, 14°19'21.105"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Poulová

Návaznost na dopravu:

Dopravní spojení:

vlak z pražského Hlavního nádraží (metro C) - 20 min. -  nebo ze Smíchovského nádraží (metro B) - 13 min. - směr Karlštejn a Beroun do zastávky Černošice, potom pěšky kolem kříže u závor do Komenského ulice; doba chůze ke kostelu 5 min.

autem z Prahy - Radotína po silnici II/115 směrem na Karlštejn, v Černošicích za železničním přejezdem zabočit doprava do Komenského ulice

Nejstarší stavební památka současných Černošic je poprvé připomínána v roce 1352. V průběhu staletí byl kostel mnohokrát upravován a přestavován. Do dnešní podoby byl přestavěn v roce 1774 nákladem mlynáře Jiřího Kotašky. Jednolodní obdélná stavba je v západním průčelí ukončena osmibokou věží. Hlavnímu oltáři z počátku 18.stol. dominuje barokní obraz Nanebevzetí Panny Marie se zlaceným zdobeným rámem. Po stranách jsou boční oltáře, na evangelní straně s renesančním obrazem Panny Marie a sv. Anny, která chová na klíně Ježíška, na epištolní straně barokní kříž se sochami Bolestné P. Marie a sv. Jana Evangelisty. V 80. letech 20. století byla ke kostelu přistavěna sakristie, v r. 2012 zpovědní místnost. V posledních letech byla opravena střecha kostela včetně krovu a fasáda a na přelomu let 2011 a 2012 proběhla celková rekonstrukce interiéru kostela, položení nové podlahy a umístění nových lavic. V té době byla objevena a restaurována barokní freska na stěně za křížem zobrazující duše v očistci. Byl instalován nový mramorový obětní stůl, ambon a křtitelnice. V roce 2014 byl restaurován dřevěný vyřezávaný rám obrazu hlavního oltáře. Farnosti i veřejnosti slouží komunitní centrum MaNa - společenské prostory naproti kostelu. U kostela je hřbitov.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube