07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Zubří, kostel sv. Kateřiny Alexanrijské

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 19:45
VEČER CHVAL
zuberská schola KATALAXA

Informace o kostele

Adresa kostela: ThDr. Metoděje Mičoly

GPS: 49°28'6.743"N, 18°5'36.95"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavel Hödl, SL.L.

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské  

Římskokatolický kostel s přilehlým hřbitovem a parkovou úpravou okolí je dominantou obce.

Kromě náboženských obřadů se v něm pořádají také pěvecké a varhanní koncerty. Stavba kostela zasvěceného sv. Kateřině Alexandrijské, panně a mučednici, byla zahájena v roce 1785 a dokončena o tři roky později.

Při generální opravě exteriéru i interiéru r. 1892 byly instalovány nové varhany. Úpravy pokračovaly i po roce 1900 - postupně byl dohotoven nový barevný presbytář, o několik let později pak Křížová cesta.

Válečné problémy se však nevyhnuly ani obci, ani kostelu. V r. 1917 byly na válečné účely zabaveny dva zvony, o rok později i varhanní píšťaly. 

Podobné to bylo během 2. světové války. Přes to všechno průběžně probíhaly opravy kostela. Nové zvony byly pořízeny v roce 1970. V roce 1973 byl upraven liturgický prostor s oltářem čelem k lidu.

Farní kostel sv. Kateřiny je zapsán do seznamu kulturních památek pro svou ojedinělou trojlodní dispozici s vestavěnými emporami. Po celkových opravách v 90. letech 20. století a úpravě liturgického prostoru byl v roce 2010 slavnostně vysvěcen arcibiskupem olomouckým Janem Graubnerem 222 let od svého dokončení.

Farní budova nesloužila vždy zcela svému účelu. V padesátých letech byly některé její prostory zabrány a byly v nich zřízeny kanceláře zemědělského družstva, krejčovská provozovna a sklad plynových masek. Budova také utrpěla požárem v roce 1984. Její generální oprava se uskutečnila o 6 let později, kdy byla opět celá v užívání církve. Poskytuje prostory pro aktivity dětí a mládeže, zuberskou Scholu, Chrámový sbor a jiná setkávání farníků.

Bohoslužby:  aktuální bohoslužby najdete na stránkách Římskokatolické farnosti Zubří.

Text: www.mesto.zubri.cz

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube