10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Český Těšín, modlitebna Církve bratrské

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:30 - 18:45
Inspirace J. A. Komenským - Je to náš příběh (Z. Kaleta)
Přijďte si poslechnout krátkou poutavou přednášku o životní cestě učitele národů J.A.Komenského v rámci 430. výročí jeho narození.
19:00 - 19:20
Kancionálovky v novém
Hudební vystoupení
19:30 - 19:45
Inspirace J. A. Komenským - Je to náš příběh (Z. Kaleta)
Přijďte si poslechnout krátkou poutavou přednášku o životní cestě učitele národů J.A.Komenského v rámci 430. výročí jeho narození.
20:30 - 22:00
Promítání filmu: Jako letní sníh (2021)
Dokudrama Jako letní sníh mapuje životní příběh Jana Amose Komenského, který svými jedinečnými myšlenkami, které zaznamenal v téměř 200 knihách a spisů, zásadně předběhl svoji dobu a ovlivnil celý svět.

Informace o kostele

WWW: http://www.cbtesin.cz

Adresa kostela: Studentská 1631/25

GPS: 49°44'32.917"N, 18°36'58.608"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Czudek

Církev bratrská

Naše církev jako celek sahá svými kořeny do doby duchovního probuzení v Čechách a na Moravě v minulém století. Byla založena v roce 1880 jako Svobodná církev reformovaná. Po vzniku Československa v roce 1918 přijala jméno Jednota českobratrská. Zaměřovala se zvláště na péči o sirotky, staré lidi a na diakonskou službu nemocným. Věnovala se také službě pro mládež. Po zániku republiky v roce 1939 byla zakázána.

Po válce nastal nadějný rozvoj práce, který zastavil politický převrat v roce 1948. Byl snížen počet sborů a státu musely být předány všechny církevní ústavy charitativního zaměření. Později se k církvi připojily i některé sbory s členy polské a slovenské národnosti, což vedlo v roce 1967 k úpravě jména na dnešní Církev bratrskou. Ukončení totalitní vlády komunistického režimu a obnova svobody v naší vlasti v roce 1989 opět umožnily Církvi bratrské další vývoj v oblasti misijní a charitativní práce. Církev jako celek dnes představuje společenství více než 50 samostatných sborů a asi 200 kazatelských stanic. Má kolem 6 000 dospělých členů. Členové se rozhodují k dobrovolné poslušnosti Božímu Slovu a plnému životu naplněnému láskou a pravdou.

Církev bratrská si přeje být živou a aktivní církví, která srozumitelným způsobem prezentuje pravdu o Bohu naší generaci. Nechce být církví, která panuje, vnucuje své postoje a přesvědčení druhým, ale touží být přínosem pro naši zemi příkladem a láskou.

Sbor v Českém Těšíně

Byl založen v září roku 1964 jako společenství těch, kteří toužili naplňovat tyto cíle. Tehdy jsme s vděčností přijali nabídku pravidelných shromáždění v kostelíku na ulici Frýdecké 28, který využíváme dodnes.

Cílem našeho společenství je především oslava Ježíše Krista a poznání Božího Slova, je naším záměrem těšit se ze vztahů mezi sebou, být užiteční sobě navzájem a být prospěšní jakýmkoliv způsobem i pro lidi nepatřící mezi naše členy.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube