07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Luže-Košumberk, Paletinská kaple - kaple Čtrnácti svatých pomocníků

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Celovečerní program:

Jedinečná příležitost prohlídky kaple s původním oltářním obrazem
návrat oltářního obrazu 14 svatých pomocníků na své původní místo ...po roce ...a pak zase zpátky na hrad...
Pamětní razítko kaple
Každý návštěvník může získat originální pamětní razítko kaple.

Informace o kostele

Paletínská kaple v Luži je zasvěcená čtrnácti svatým pomocníkům. Tato skupina svatých je již od 14. století (poprvé v Porýní) společně uctívána jako skupina mocných přímluvců a ochránců proti různým nemocem, především proti moru.

Paletínskou kapli na okraji Luže dal postavit superior jezuitské rezidence na Chlumku páter Jan Koc (1713 - 1720). Když v Luži a okolí v roce 1715 zuřil mor, zavázal se, že bude-li od něho Luže uchráněna, dá postavit kapličku. Svůj slib splnil a na poděkování byla roku 1724 stavba kaple dokončena.

Kaple byla několikrát opravována, hlavně v roce 1826 a 1882, střecha a strop v roce 1890. Novým šindelem byla pokryta v roce 1959. V roce 2000 prošla další celkovou opravou.

Uvnitř byl oltář Čtrnácti svatých pomocníků a ve věžičce zvon, nyní je bez jakéhokoliv vybavení.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube