10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Praha 11 - Chodov, kaple sv. Terezie z Kalkaty (KC Matky Terezy)

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:00 - 16:30
Hudební škola Malý muzikant pro děti 1,5 - 4 roky
Interaktivní hudební workshop pro nejmenší. Doprovod rodiče je doporučený vzhledem k věku a potřebě dítěte. (www.malymuzikant.cz)
16:00 - 18:00
Kostel na tvoření - oslava Mezinárodního roku skla s firmou Preciosa
Kreativní dílna pro děti a rodiče, na které si budete moci vyrobit třeba originální placku, originální ozdobu ze šišky nebo něco pro radost ze skleněných korálků od firmy Preciosa Ornela.
16:00 - 22:00
Tower Challenge
Výstup na věž se zvony.
17:00 - 17:30
Hudební škola Malý muzikant pro děti 4 - 8 let
Hudební hry a písničky Malého muzikanta pro starší děti, při kterých si zkusíme třeba udržet rytmus, zazpívat si z plných plic, zahrát si o tělo a poznat i nějakou tu notu!
17:30 - 18:30
Harfový soubor Harfičky
Přijďte si poslechnout harfový soubor Harfičky pod uměleckým vedením Pavly Vondráčkové Jahodové. Slyšet pohromadě několik harf je velkou zvláštností. Což teprve soubor Harfičky, který upoutá zejména nasazením a strhující pozitivní energií.
18:00 - 22:00
Café Terezie
Během návštěvy Komunitního centra se můžete občerstvit v naší kavárně.
18:00 - 22:00
Knižní obchůdek s křesťanskou literaturou
V našem knižním obchůdku najdete potravu pro vaši duši.
18:30 - 19:00
Komentovaná prohlídka
Něco málo historii a o tom co se u nás děje. Možnost poznat z blízka místo, které každý den míjíte. Prohlídka trvá cca 20-30 minut.
19:00 - 20:00
Loutková pohádka O pyšné noční košilce - Sváťovo dividlo
Přijďte se podívat na loutkovou pohádku O pyšné noční košilce v podání vynikajícího a srdečného Sváťova dividla z Litoměřic
20:00 - 20:30
Komentovaná prohlídka
Něco málo historii a o tom co se u nás děje. Možnost poznat z blízka místo, které každý den míjíte. Prohlídka trvá cca 20-30 minut.
20:45 - 22:00
Na víno s kaplanem
Přijďte si dát sklenku vína a popovídat si s naším sympatickým kaplanem Františkem.
22:00 - 22:10
Požehnání Jižnímu Městu

Celovečerní program:

Kvíz: k výročí J.A.Komenského
Přijďte se dozvědět něco o J.A.Komenském. Kvíz bude probíhat venku v blízkosti kostela. Pro účastníky jsou připravené drobné ceny.
Příležitost k duchovnímu rozhovoru nebo přímluvné modlitbě
Třeba se neumíte modlit a nebo je pro vás či vaše blízké těžká doba a rádi byste vše chtěli dát do rukou Boha? Nabízíme vám modlitbu za vás a vše co si nesete. Buď ústně s naším kaplanem nebo některým ze služebníků nebo písemně do Krabičky přímluv.
Možnost ztišení a zapálení svíčky před oltářem
Bohu můžeš říct cokoliv - říci, co Tě trápí; poděkovat, zač máš radost... Pro každého bude připravena svíčka k zapálení před oltářem.
Přijďte se dozvědět něco víc o našem kostele
Příjďte se dozvědět něco více o místě, které možná každý den míjíte. Tento program supluje velmi oblíbené komentované prohlídky kostela. Pro návštěvníky budou připraveny dokumenty o kostelu.

Informace o kostele

WWW: http://www.kcmt.cz

Adresa kostela: U Modré školy 2337/1

GPS: 50°1'47.949"N, 14°31'25.382"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vlasta Hamalová

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Háje

bus 125, 197, 165, 170, 293,- zastávka Modrá škola nebo Háje

bus 213, 136 - zastávka Háje

 

Stanice metra C Háje, výstup směr Modrá škola (od posledního vagónu metra po schodech, dále vpravo po ekalátorech), pak přímo 150 m bílá kruhová stavba se zvonem.

U Komunitního centra Matky Terezy, ul. U Modré školy 1, je možné zaparkovat na vyhrazeném parkovišti.

Komunitní centrum Matky Terezy slouží nejen jako křesťanské centrum, ale vychází vstříc potřebám všech obyvatel Jižního Města. Nabízí pravidelný program (přednášky a vzdělávání zaměřené na rodinu, seniory a mládež, ekumenická setkání, duchovní obnovy, výuku náboženství, přípravu na svátosti, divadelní představení, koncerty, plesy atd.). Provozováno je Římskokatolickou farností u kostela sv. Františka z Assisi na Chodově.

Projekt komunitního centra Matky Terezy je soustředěn do kruhového půdorysu s několika vstupy po obvodě tak, aby bylo možno jednotlivé aktivity zpřístupnit nejen praktikujícím věřícím, ale i široké veřejnosti samostatně, nebo je uvnitř domu propojit a využívat je variabilně podle potřeby. Půdorys kruhu byl zvolen jako symbol jednoty lidského společenství, komunikace mezi lidmi a místo setkávání. Celému organismu je nadřazena kaple jako neměnný a pevný liturgický prostor.

Interiér komunitního centra je založen na působení prostorů, které jsou modelovány stěnami, okny, světlíky a přirozeným osvětlením. Doplňujícími prvky interiéru jsou výtvarná díla a objekty liturgického mobiliáře. Na výtvarném konceptu kaple s paní architektkou Vítězslavou Rothbauerovou spolupracovali malíř Pavel Šlégl (vytvořil pohyblivé obrazy křížové cesty) a prof. Stanislav Hanzík (jeho dílem je dřevěná socha Krista v pozadí kaple a busta Matky Terezy ve vstupní hale). Mobiliář navrhl a zhotovil sochař Daniel Trubač. Zahrnuje oltář, svatostánek, ambon, abak sedes a věčné světlo.

Stavba byla realizována v květnu 2005 až v dubnu 2007.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube