10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Tišnov, modlitebna Církve adventistů sedmého dne

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:00 - 16:10
Zahájení programu
Ztišení, čtení z Bible, modlitba
16:15 - 16:45
O mamince, která našla, co hledala
Biblický program pro děti
17:00 - 17:45
LEŽÍŠ
Premiérové vystoupení folkové skupiny
18:00 - 19:00
Hovory nad Biblí
Uvedení do četby Písma pro dospělé
19:30 - 19:45
Závěreční ztišení
Čtení z Bible, výklad, modlitba

Informace o kostele

WWW: http://blahoslavak.cz

Adresa kostela: Procházkova 427

GPS: 49.3480128N, 16.4219211E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Horák

Návaznost na dopravu:

nedaleko železniční stanice Tišnov
 

Kdo jsme
Jsme místní společenství Církve adventistů semého dne, kteří se schází k bohoslužbám, studiu Bible, ale i jen tak pro radost a potěšení z přátelství a společenství.  Na všech našich akcích i bohoslužbách jste všichni vítáni!
Najdete nás na ulici Procházkově 427 v centru Tišnova (pod radnicí).

Pravidelné bohoslužby: každá sobota 9:30 chvály, studium Bible; 11:30 kázání.

 

Čemu věříme
Věříme, že na tomto světě nejsme náhodou a snažíme se žít tak, abychom tu nebyli zbytečně a aby se náš život líbil Bohu i lidem.

Očekáváme, že Ježíš Kristus znovu přijde na tuto zem, protože mu na nás záleží a s touto dobrou zprávou se chceme podělit se všemi.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube