07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Troubsko, kaple Všech svatých

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:30 - 22:00
Možnost prohlídky

Informace o kostele

WWW: http://farnost.troubsko.cz/

Adresa kostela: Národního odboje, hlavní ul. uprostřed obce

GPS: 49°10'7.68"N, 16°30'42.48"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Volejníková

Návaznost na dopravu:

Brno - Nemocnice Bohunice - 51 zastávka Troubsko, kaplička

Brno - Osová - 403 zastávkaTroubsko, kaplička

Brno - Osová - 404 zastávka Troubsko, kaplička

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 09.06.2016)

Čt
18:00 celý rok, každý týden, Změna programu vyhrazena

Kaple Všech svatých se nachází na návsi ve středu obce Troubsko, přímo proti budově fary. Kapli nechala postavit dcera Anny Cecilie ze Sekenbergu roku 1795, "aby v ní, poněvadž jest farní kostel od osady dosti vzdálen, všedního dne mše svatá sloužena býti mohla". Kaple byla posvěcena v roce 1798, jak dosvědčuje součet zvýrazněných římských číslic v latinském nápise nad vchodem (chronogramu). Na oltářním obraze od Jana Mayera je zobrazena velká skupina 14 světců, kteří byli uctívaní v našich zemích. Na věži jsou nyní tři zvony. Nejstarší z roku 1921 se používal v dřívějších dobách jako umíráček. V roce 2018 byly přidány dva nové zvony. Sakristie byla přistavěna roku 1887. Interiér kaple byl renovován v roce 2016. V roce 2017 byla postavena nová dřevěná konstrukce vrcholu věže včetně nové plechové krytiny.

 

Výroční slavnost kaple je 1. listopadu (Všech svatých).

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube