10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Jáchymov, kaple sv. Anny

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 17:10
Slavnostní zahájení Noci kostelů Štěpánem Šlikem, zakladatelem města Jáchymov
Roku 1516 převzal jako nejstarší syn po smrti svého otce správu nad ostrovským panstvím. Založil město Jáchymov s doly na stříbro a nechal se souhlasem zemského sněmu razit jáchymovské tolary v nové mincovně. Podporoval krále Ludvíka I. Jagellonského
17:00 - 19:00
"Žena versus muž" - výstava kresleného humoru
Výstava kreslených vtipů z dílny časopisu humoru Tapír
17:10 - 17:30
Komentovaná prohlídka v podání jáchymovské rodačky Lu
Naše milá a usměvavá Lucka je hrdá jáchymovská rodačka s velkým zájmem o historii našeho krásného lázeňského města.
17:30 - 18:10
Hudební vystoupení kapely KK & My
Alternativ Folk Pop. Trio veselých a myslí pozitivních lidí, kteří hrají svoji tvorbu psanou KK.
18:00 - 18:10
Komentovaná prohlídka v podání jáchymovské rodačky Lu
Komentovaná prohlídka v podání jáchymovské rodačky Lu s ochutnávkou mešního vína na závěr
19:00 - 24:00
Závěr Noci kostelů v kapli sv. Anny

Celovečerní program:

Možnost ochutnat mešní víno
Mešní víno Mešní víno je víno, které je konzumováno při mši, v rámci oslavy eucharistie, která probíhá v katolických církvích.

Informace o kostele

WWW: http://farnostostrov.wordpress.com

Adresa kostela: Na Slovanech 599

GPS: 50°22'2.523"N, 12°55'5.262"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lada Baranek

KAPLE SVATÉ ANNY

Původně dřevěná stavba z roku 1517. Během své existence kaple několikrát vyhořela. Poprvé se tak stalo v roce 1642. Obnovena již jako kamenná byla až po uplynutí 132 let – v roce 1778 na žádost manželů Jacoba Floriána a Marie Catharine Haanl. Ti o její znovupostavení požádali 22. listopadu 1777. Ke splnění svého cíle disponovali 1000 zlatých. V roce 1780 byla stavba zkolaudována při několikanásobném překročení rozpočtu. Po krátké době – v roce 1783 - se přestala využívat a byla uzavřena. Znovu byla vysvěcena na základě žádosti děkana Antona Jackela 21. ledna 1803. Ten podal žádost na arcibiskupství na základě prosby několika význačných měšťanů. Při velikém požáru města 31. 3. 1873 kaple vyhořela na holé zdi. Následně byla opět obnovena a z této doby také pochází její současná podoba. Jediné, co nebylo obnoveno v původní podobě, je střecha. Původně totiž byla kaple zastřešena vysokou kupolí zakončenou věží. Nad vchodem byly další dvě malé věžičky. Poslední rekonstrukce proběhly v letech 1976 a 1993, v tomto roce byla kaple zbavena dřevomorky a dostala novou střechu s fasádou.

Zvon:

Zvon v kapli je vysoký 50 centimetrů o průměru 40 centimetrů. Je zavěšen na dřevěné stolici s výkyvem na provaz, který prochází na kůr. Odlil jej v roce 1769 zvonař František Frank z Prahy.

Na reliéfu v dolní části zvonu vidíme Pannu Marii s Ježíškem ve slavnostním šatu. Oba ve slavnostním šatu a korunou na hlavách. Na lemu zvonu je nápis: boheMIa proVInCIa beneDICatVr Vt InsIgnIs hVIVs InterVentV ploqVe sVerbanIo hospItlo IstI et totI.

Popis stavby:

Obdélníkový půdorys o délce stran 12 x 9 metrů se skosenými nárožími. Tyto jsou členěny pilastry. Na stavbě je hladký portál s uchy a s letopočtem 1778. Nad vchodem s nízkým štítem je umístěna zvonička s kopulovitou střechou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube