07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Povrly, kostel Navštívení Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:10
Zahájení Noci kostelů v Povrlech, představení výstavy Vzhůru ke hvězdám
18:15 - 18:40
Hudební vystoupení
18:45 - 19:30
Beseda o historii Povrlů a okolních osad s Mgr. Petrem Karlíčkem, Ph.D.
Mgr. Petr Karlíček, Ph.D. je ředitelem Archivu města Ústí nad Labem, ale také místním občanem. Zabývá se historií českého pohraničí. V rámci besedy se účastníci dozvědí mnoho zajímavostí nejen o Povrlech, ale i nejbližším okolí.

Informace o kostele

GPS: Loc: 50°40'24.391"N, 14°9'40.526"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiřina Bischoffiová


Povrly náležely do obvodu farnosti v nedalekých Roztokách. Vzhledem k rozvoji obce, založeném na vývozu ovoce po Labi do Saska, byla roku 1808 postavena poměrně velká pozdně barokní podélná kaple. Ta zasahovala svou jihovýchodní částí do průjezdné silnice Ústí nad Labem - Děčín. Od konce 19. století, kdy začala v obci fungovat Bondyho měďárna, přestávala kaple postačovat. Její poloha navíc stále víc překážela rostoucímu silničnímu provozu. Od roku 1909 se proto obec opakovaně obracela na litoměřické biskupství se žádostmi o řešení situace.
Ke stavbě kostela byl ustaven 27. 11. 1935 kostelní spolek. Výsledkem jeho činnosti byla demolice původní kaple v květnu následujícího roku a zahájení stavby nové svatyně, která podle projektu teplických architektů Josefa Reihsiga a Paula Krische začala 15. 6. Po provedení zemních prací byl 5. 7. slavnostně položen základní kámen za hojné účasti obyvatel obce, širokého okolí a farářů sousedních obcí Roztoky a Český Bukov. Ústecká firma Maier und Hollmann dovedla hrubou stavbu do vztyčení střešní máje dne 3. 8. 1936, poté se osazovala střešní konstrukce podle návrhu Ing. Selingera z pražské Štěpánčiny akademie. Stavbu vedl G. Kneisel, polírem byl H. Wanzel, pracovalo na ní denně 8–14 místních zaměstnanců. Celkové náklady činily 180 tis. Kč, vnitřní vybavení stálo 15 tis. Kč. Na úhradě těchto nákladů se významně podílela místní měďárna i obyvatelé obce. Ze speciálních dodávek lze jmenovat nerezový kříž na vrcholu věže z Poldi Kladno a vitraje z dílny Franze Tschörnera v České Kamenici.
Litoměřický biskup Anton Weber kostel vysvětil 15. 11. 1936, tedy necelý rok po vzniku kostelního spolku a přesně pět měsíců od začátku stavby. Část vnitřního zařízení byla přenesena z původní kaple (zvony, barokní oltář, varhany, sochy svatého Jana a Barbory). Kostel je dodnes v majetku obce a jako jeden z mála katolických kostelů v Česku má i vlastní číslo popisné. V 90. letech proběhla oprava fasády.

Začátek bohoslužby je každou neděli od 11:15 hodin.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube