07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Velenice, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Kostel Nejsvětější Trojice se nachází ve středu obce na návsti. V jeho blízkosti lze zaparkovat auta.

Obyvatelé Velenic velmi toužili mít vlastní dům Boží, proto vyvinuli velké úsilí směřující k tomu cíli. To se podařilo v r. 1735, kdy byl z jejich darů, sbírek a prostředků obce postaven kostel Nejsvětější Trojice. Jde o jednolodní barokní stavbu se třemi oltáři. Malebný kostelík byl r. 1988 zapsán jako kulturní památka. Nyní je v havarijním stavu, má propadlý strop a hrozí mu zánik. O jeho stav není v současnosti zájem, přestože je jedinou historickou památkou obce. Několikrát byl vykraden.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube