07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Milevsko, Klášter Milevsko

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 21:00
Doprovodný program v areálu milevského kláštera
Od 19:00 možnost prohlídky výstavy trofejí v Latinské škole. Od 19:00 možnost vyzvednout na pokladně prohlídek první nápovědu k dobrodružné hledací hře v areálu kláštera. Kavárna Latinská škola po celou dobu otevřena.

Informace o kostele

WWW: http://www.klastermilevsko.cz

Adresa kostela: U Bažantnice 566

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petra Kramperová

Milevský klášter založený roku 1187 Jiřím z Milevska je nejstarším a jedinečným na jihu Čech. Na výstavbě kláštera se podíleli premonstráti z Želiva, kteří se stali první milevskou komunitou v čele s opatem Jarlochem. Klášter zažil několik dějinných pádů a vzestupů. Přes všechna staletí se však dochovalo vzácné genius loci. Největší chloubou kláštera je bezesporu románská bazilika Navštívení Panny Marie, v areálu se však nachází ještě kostel sv. Jiljí s románskou tribunovou věží a unikátní síťovou klenbou tzv. milevského typu. Pod péčí strahovských premonstrátů se místu vrací důstojný háv a chátrající budovy se mění ve skvostný průřez románské, gotické i barokní doby. Klášter Milevsko nabízí poutní program. Více naleznetne na stránkách http://www.klastermilevsko.cz/pesi-poutnik-klastera">http://www.klastermilevsko.cz/pesi-poutnik-klastera

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube