07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hranice, kostel Narození Panny Marie, tzv. Kostelíček

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://farnost-hranice.cz/

Adresa kostela: U Kostelíčka 401

GPS: 49°33'3.392"N, 17°45'29.049"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Daniel Bartošek

Filiální kostel Narození Panny Marie je všeobecně označován jako Kostelíček. V 19. století se užíval častěji název „Kostelíček pod lesem“.

Jeho počátky jsou poměrně nejasné. Podle místní tradice byl vystavěn již zakladatelem Hranic, rajhradským mnichem Jurikem († 1209), avšak první písemná zmínka o „bílém kostelíku před městem“ pochází z roku 1492. V roce 1595 byl tento kostelík nahrazen rozsáhlejší stavbou, která je zachována dodnes. Jedná se stylově o pozdně gotickou jednolodní stavbu s polygonálním chórem, sakristie byla přistavěna v roce 1781. Vlivem těžby vápence v nedalekém lomu Skalka docházelo po desetiletí k narušování statiky Kostelíčka, při poslední generální opravě v letech 1987–1988 byla celá budova stažena ocelovým lanem.

Stavba je obklopena hřbitovem a ohradní zdí s kapličkami křížové cesty. Dále je součástí areálu také kaple sv. Antonína z Padovy. V historických pramenech je o kapli zmínka poprvé v roce 1658. V roce 1786 však byla kaple v rámci josefínských reforem odsvěcena a sloužila jako skladiště střelného prachu. Až roku 1824 byla zásluhou několika hranických měšťanů opravena a vrácena původnímu bohoslužebnému účelu. Za kaplí se kdysi nacházela jeskyně, která sloužila jako obydlí místních poustevníků.

Kostelíček je znám od 17. století jako poutní místo, byl centrem místního kultu Matky Boží Hranické, tedy posvátné sochy z lipového dřeva vysoké 114 cm, jejíž vznik spadá do druhé poloviny 15. století. Největší rozkvět kultu Panny Marie Hranické zažil Kostelíček na konci 17. a začátku 18. století, nikdy však nedosáhl významu velkých barokních poutních míst na Moravě.

Umístění Kostelíčka v zeleni a nádherný rozhled po krajině poskytují oblíbené místo k procházkám.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube