10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Olomouc, Husův sbor

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:10
Otevření Husova sboru pro Noc kostelů
18:15 - 18:30
Vernisáž výstavy korouhví - Karel Rechlík
18:30 - 19:00
Kytarový soubor ZUŠ Iši Krejčího
Vystoupí: - sólisté (žáci) ZUŠ Iši Krejčího Olomouc - Kytarový soubor mladších žáků ZUŠ Iši Krejčího Olomouc a - Kytarový soubor starších žáků ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
19:00 - 19:20
Komentovaná prohlídka
19:30 - 20:00
Týnečáci, vystoupení folklorního souboru
20:00 - 20:20
Komentovaná prohlídka
20:30 - 21:00
Koncert studentů Konzervatoře EA v Olomouci
21:15 - 21:30
Prohlídka varhan
21:30 - 22:00
Varhanní koncert - Filip Žurek
22:00 - 22:05
Modlitba, ukončení Noci kostelů v Husově sboru

Informace o kostele

WWW: http://www.husuvsborolomouc.cz/Kontakt.html

Adresa kostela: U Husova sboru 538

GPS: 49°35'52.302"N, 17°14'49.522"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jaroslav Křivánek

Husův sbor církve československé husitské je trojlodní bazilika se zvonicí umístěnou asymetricky. Hlavní prostora modlitebny se nachází ve zvýšeném přízemí. Přístupná je monumentálním schodištěm se šesti sloupy s hlavicemi. Celý chrám je završen kopulovou neckovitou střechou s lucernou a věžičkou. Vstupní část i apsidy jsou půlkruhově ukončené. V zadní části kostela je věž zakončená kalichem, umístěná asymetricky k tělesu chrámu. Chrám byl postaven v letech 1924-1926. Projekt vypracoval olomoucký architekt Hubert Aust.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube