02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Olomouc-Hejčín, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 18:15
Mše svatá
18:30 - 19:30
Ochutnávka „Farního kafe“
možnost drobného občerstvení před kostelem
18:30 - 20:00
Kůr a varhany
Prohlídka hejčínských varhan pod vedením Martina Hejnara, dvě komentované prohlídky začnou v časech: 18:30 a 19:30.
18:30 - 21:00
Pro děti: křížovka s úkoly v okolí kostela
18:30 - 21:00
Pro menší děti: cyrilometodějská skládačka v kostele
18:30 - 22:00
Volná prohlídka hejčínského chrámu.
Navrhujeme: zaměřte se na díla výtvarníka Jano Köhlera, od jehož narození letos uplynulo 150 let (mozaika na čelní stěně v kostele, vitráž v kapli Panny Marie).
18:30 - 22:00
Seznámení s životem sv. Terezie z Lisieux, od jejíhož narození letos uplynulo 150 let.
U bočního oltáře této světice je možnost přečíst si její životopis a zapsat na lístky úmysly, za které prosíme, aby se v nebi přimlouvala. Tyto úmysly předložíme Bohu také při společné modlitbě. A vložíme je do mše svaté v pátek 9.6.2023 v 17:30 h.
18:30 - 22:00
Možnost pietní návštěvy hrobky arcibiskupa Prečana
18:30 - 22:00
Možnost prohlídky kaple sv. Jana Nepomuckého na Mrštíkově náměstí
20:30 - 21:30
Písně chval
21:30 - 22:00
Večerní modlitba s prosbami za shromážděné úmysly

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz/

Adresa kostela: Cyrilometodějské náměstí

GPS: 49°36'10.311"N, 17°14'0.048"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Helena Mikušková

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně je trojlodní bazilika s představenou věží v průčelí. Stavba vznikla v letech 1929-1932 podle projektu architekta Josefa Šálka, staviteli byli Jindřich Kylián a Tomáš Šipka. Sochařskou výzdobu vytvořil Julius Pelikán, malířskou výzdobu, mozaiku a vitráže Jano Köhler, uměleckořemeslné práce Franta Anýž. Urbanistické řešení je dílem architekta Ladislava Skřivánka. Zbudování chrámu bylo podníceno přáním papeže Pia XI., aby se stavěly kostely na periferiích velkých měst a aby při nich byla zřizována duchovní správa. Přání papeže si vzal za své a v Hejčíně proměnil ve skutek olomoucký arcibiskup a moravský metropolita ThDr. Leopold Prečan (1866-1947), který chrám zbudoval vlastním nákladem. Krypta chrámu se pak stala místem jeho posledního odpočinku. Od roku 1991 je chrám a farnost svěřena do péče Řádu bratří karmelitánů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube