07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Olomouc-Hejčín, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 18:30
Mše svatá
18:30 - 21:00
Ochutnávka "Farního kafe"
možnost drobného občerstvení před kostelem
18:30 - 21:00
Úkolová hra pro děti v okolí kostela
18:30 - 21:00
Cyrilometodějské skládačky pro menší děti
program probíhá v kostele
18:30 - 22:00
Volná prohlídka hejčínského chrámu
18:30 - 22:00
Čtyři zastavení
setkání s Ježíšem prostřednictvím čtyř událostí z jeho života
18:30 - 22:00
Možnost pietní návštěvy hrobky arcibiskupa Prečana
19:00 - 19:30
Varhanní koncert - Lukáš Kuřík
Program: Siegfrid Karg-Elert - Triumfální pochod, J. S. Bach - Preludium a fuga C dur, Caesar Franck - chorál a moll
19:30 - 19:50
Komentovaná prohlídka hejčínských varhan
Sraz zájemců o prohlídku je u vstupních dveří na kůr
20:00 - 20:20
Varhanní koncert - Lukáš Kuřík
Program: J. Rutter - Toccata in seven, J. S. Bach - Preludium a moll, Petr Eben - z cyklu Labyrint světa a ráj srdce - část Sladké okovy lásky, Caesar Franck - Cantabile
20:00 - 21:00
Možnost prohlídky kaple sv. Jana Nepomuckého na Mrštíkově náměstí
20:20 - 20:40
Komentovaná prohlídka hejčínských varhan
Sraz zájemců o prohlídku je u vstupních dveří na kůr
21:00 - 22:00
Písně chval se závěrečnou večerní modlitbou

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz/

Adresa kostela: Cyrilometodějské náměstí

GPS: 49°36'10.311"N, 17°14'0.048"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Helena Mikušková

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně je trojlodní bazilika s představenou věží v průčelí. Stavba vznikla v letech 1929-1932 podle projektu architekta Josefa Šálka, staviteli byli Jindřich Kylián a Tomáš Šipka. Sochařskou výzdobu vytvořil Julius Pelikán, malířskou výzdobu, mozaiku a vitráže Jano Köhler, uměleckořemeslné práce Franta Anýž. Urbanistické řešení je dílem architekta Ladislava Skřivánka. Zbudování chrámu bylo podníceno přáním papeže Pia XI., aby se stavěly kostely na periferiích velkých měst a aby při nich byla zřizována duchovní správa. Přání papeže si vzal za své a v Hejčíně proměnil ve skutek olomoucký arcibiskup a moravský metropolita ThDr. Leopold Prečan (1866-1947), který chrám zbudoval vlastním nákladem. Krypta chrámu se pak stala místem jeho posledního odpočinku. Od roku 1991 je chrám a farnost svěřena do péče Řádu bratří karmelitánů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube