10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Olomouc-Hejčín, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:30 - 18:15
Mše svatá
18:30 - 19:30
Ochutnávka "farního kafe"
Možnost drobného občerstvení před kostelem
18:30 - 21:00
Křížovka s úkoly pro děti - v okolí kostela
18:30 - 21:00
Cyrilometodějská skládačka pro menší děti - v kostele
18:30 - 21:00
Výstup na kůr a cyrilometodějské překvapení (s průvodcem)
Časy výstupů: 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50
18:30 - 22:00
Hejčínský chrám zve
možnost seznámení s prostorem chrámu prostřednictvím informačních panelů
18:30 - 22:00
Možnost zapálit svíčku a zapsat své úmysly pro přímluvnou modlitbu
Za tyto úmysly se budeme modlit při večerní modlitbě a bude za ně sloužena mše sv. 13.6.2022
18:30 - 22:00
Možnost vytáhnout si citát z Bible
18:30 - 22:00
Hrobka arcibiskupa Leopolda Prečana
Možnost prohlídky hrobky arcibiskupa Prečana - volný vstup celý večer
20:30 - 21:30
Písně chval
21:30 - 22:00
Večerní modlitba s přímluvami za svěřené úmysly

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz/

Adresa kostela: Cyrilometodějské náměstí

GPS: 49°36'10.311"N, 17°14'0.048"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Helena Mikušková

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně je trojlodní bazilika s představenou věží v průčelí. Stavba vznikla v letech 1929-1932 podle projektu architekta Josefa Šálka, staviteli byli Jindřich Kylián a Tomáš Šipka. Sochařskou výzdobu vytvořil Julius Pelikán, malířskou výzdobu, mozaiku a vitráže Jano Köhler, uměleckořemeslné práce Franta Anýž. Urbanistické řešení je dílem architekta Ladislava Skřivánka. Zbudování chrámu bylo podníceno přáním papeže Pia XI., aby se stavěly kostely na periferiích velkých měst a aby při nich byla zřizována duchovní správa. Přání papeže si vzal za své a v Hejčíně proměnil ve skutek olomoucký arcibiskup a moravský metropolita ThDr. Leopold Prečan (1866-1947), který chrám zbudoval vlastním nákladem. Krypta chrámu se pak stala místem jeho posledního odpočinku. Od roku 1991 je chrám a farnost svěřena do péče Řádu bratří karmelitánů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube