07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Litomyšl, kostel Povýšení svatého Kříže

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:45 - 18:45
Mše svatá - rytmická
Mše svatá doprovozená mládežnickou scholou
18:30 - 20:30
Pečení hostií pro děti
Přijďte si s dětmi na farní zahradu upéct vlastní hostie.
20:00 - 21:15
Taneční vystoupení
Taneční vystoupení litomyšlské ZUŠ Bedřicha Smetany pod vedením Marie Lipenské
21:15 - 00:00
Videodokument o Adopci na dálku - příběhy z Indie
Promítání videodokumentu s příběhy mladých z Indie, kteří jsou nebo byli zapojeni v programu Adopce na dálku. Video trvá asi 15 minut a bude pouštěno ve smyčce.

Celovečerní program:

Pošta do nebe
Chcete Pánu Bohu něco vzkázat? Poděkovat, poprosit nebo cokoli jiného? Napište to na lísteček a vhoďte do sklenice. Vaše vzkazy nebude nikdo číst. Modlitba za jejich vyslyšení proběhne při páteční mši (14.6.).
věž s vyhlídkou na Litomyšl
Chcete mít Litomyšl jako na dlani? Navštivte věž kapitulního kostela
Výstava obrázku dětí k výročí založení biskupství
Výstava obrázku dětí k 680. výročí založení Biskupství Litomyšl. Biskupství bylo založeno r. 1344 za vlády Karla IV. a zničeno za husitských válek.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostlitomysl.cz/

Adresa kostela: Šantovo nám. 183

GPS: 49°52'14.559"N, 16°18'49.501"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Holub

Proboštský chrám Povýšení sv. Kříže tvoří bezesporu jednu z dominant města Litomyšle. Snad nikdo si nedovede představit siluetu města bez věže farního kostela, který na Litomyšl shlíží již přes 600 let. Stručná historie proboštského kostela Dnešní proboštský, kapitulní a farní kostel Povýšení sv. Kříže vznikl původně jako kostel augustiniánského kláštera, který byl v roce 1356 založen tehdejším litomyšlským biskupem, kancléřem Karla IV., Janem II. ze Středy. Stavba kostela a konventu začala brzy poté a byla dokončena roku 1378. Po obsazení Litomyšle husity a zániku kláštera byla ke kostelu v r. 1428 přenesena fara od kostela sv. Klimenta v hradním okrsku a dosvadní klášterní kostel se tak stává kostelem farním. Na zničený konvent upomínají dnes už jen odkryté oblouky křížové chodby na jižní straně kostela, gotická kaple sv. Josefa s freskovou výzdobou, unikátní sakristie s dodnes dochovanou gotickou výmalbou a nejspíš i presbytář kaple sv. Markéty, dnes včleněné do budovy proboštského úřadu. Kostel mnohokrát vyhořel. Při požáru v roce 1560 byla stržena poničená původní klenba a nákladem Marie Manrique de Lary pořízeno zaklenutí nové, o něco nižší. Jejím dílem je rovněž západní (hlavní) předsíň kostela s renesančním portálem. Oproti tomu jižní předsíň (od budovy proboštství) byla vystavěna Kostky z Postupic již v r. 1525. Velká část vybavení kostela je ze druhé poloviny 18. století. Hlavní oltář byl postaven v roce 1767, sochařskou výzdobu provedli František Pacák a Jiří Pacák ml., oltářní obraz Povýšení sv. Kříže pak namaloval Ignác Raab. Barokní budova děkanství (dnes proboštství, resp. kapitula) byla podle návrhu litomyšlského architekta Jiřího Béby postavena v letech 1758-1763 a dodnes upoutá pozornost svým velkolepým pojetím. Na konci 19. století byl kostel v několika etapách částečně regotizován, mj. za účasti architekta Františka Schmoranze, a získal tak v hlavních rysech svou dnešní podobu (novogotická je i část dnešního mobiliáře, např. kazatelna z r. 1900). Návrhy počítající s mnohem radikálnější přestavbou nebyly naštěstí uskutečněny a chrám Povýšení sv. Kříže tak zůstal významnou a cennou památkou, kde se mísí původní cenné gotické prvky s barokem, ale i pro sakrální stavby v našem prostředí nepříliš obvyklou renesancí. Význam chrámu byl potvrzen, když při něm byla v roce 1994 - při příležitosti 650. výročí vzniku litomyšlského biskupství - založena kolegiátní kapitula. V květnu 2000 bylo také po téměř dvouleté práci požehnáno novým, prvotřídním varhanům, které byly koncipovány tak, aby umožňovaly interpretaci hudby všech stylových období. Jsou jedním z největších nástrojů ve východních Čechách. Současnost kostela Kostel slouží jako hlavní farní chrám, ve kterém se litomyšlští katolíci shromažďují k pravidelným i mimořádným mším svatým. Jedná se tedy o srdce života místního farního společenství, a to již od doby pohusitské. V kostele se rovněž pořádají koncerty nejrůznějšího druhu.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2023
Noc kostelů 2023
Litomyšl, kostel Povýšení svatého Kříže

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube