10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Lipník nad Bečvou, kostel sv. Jakuba

Program Noci kostelů 10. června 2022

21:00 - 23:00
Otevření věže kostela sv. Jakuba
Možnost výstupu na ochoz věže farního kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostlipnik.cz

Adresa kostela: Křížkovského 67, Lipník n. Bečvou

GPS: 49°31'43.342"N, 17°35'9.973"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Gabriela Němčáková

      Původně snad románská stavba, zřejmě před rokem 1400 Lackem z Kravař byl znovu postaven goticky, jak lze soudit z jeho označení jako kostela „novae fundations“ v listině z roku 1406, kterou Boček z Labut rozšířil jeho pozemkový majetek. V roce 1594 byla přistavěna kaple Panny Marie a kostel byl změněn na luteránský. Věž byla roku 1596 zvýšena a završena renesančním arkádovým ochozem a bání. Roku 1604 město pořídilo nový velký zvon Michal, který však nebylo možno zavěsit na věž. Proto zakoupilo roku 1609 Šmicův dům a na jeho místě byla postavena mohutná samostatná zvonice. Ve zvonici byly zavěšeny i zvony z kostelní věže, datované 1464 a 1578. Roku 1613 kostel se zvonicí vyhořel, téhož roku však byl opraven včetně nové střechy věže. V roce 1693 byla postavena za působení P. Balšánka kaple sv. Barbory a v roce 1694 rozšířena kaple P. Marie. V 60. letech 18. století byl kostel rozsáhle přestavěn a zbarokizován za projekční účasti Františka Antonína Grimma. Byly odstraněny pilíře trojlodí a prolomena nová okna, postaven hudební kůr, presbytář rozšířen a doplněn dvěma sakristiemi s oratořemi, také přistavěny kaple Bolestné Panny Marie a sv. Kříže. Když roku 1788 kostel opět vyhořel, byla roku 1789 věž završena jehlancovitou střechou a byly sneseny kopule bočních kaplí. Ochoz na věži obklopuje ze všech stran světničku věžníka. Zařízení kostela je převážně z 60. let 18. století, kdy byl kostel zbarokizován. Podíleli se na něm sochaři Gottfried Fritsch a Václav Böhm.Obraz sv. Jakuba většího pochází z roku 1810 a namaloval ho  Jan Jiří Frömmel.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube