07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Lysá nad Labem, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:00
Mše svatá ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
19:00 - 19:30
Mladí v Lisabonu 2023. A bude se i tančit?
Světové dny mládeže očima mladých poutníků z naší farnosti. Atmosféru setkání přenese i taneční ztvárnění hymny.
19:30 - 20:00
Aktuality ze záchrany našich varhan
Kam se poděly píšťaly? Kdy varhany zase uslyšíme? Jak probíhá projekt záchrany vzácných varhan Jos. Predigera v posledních letech a měsících?
20:00 - 21:00
Špork a jeho doba - přednáška prof. Jana Royta
Přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., DSc. o historii zdejšího kostela
21:00 - 22:00
Meditační prostor

Celovečerní program:

Farní kino v kočárovně
Ježíš očima těch, kteří se s ním setkávali - seriál Chosen (Vyvolení), natáčený od roku 2017 do současnosti
Panelové výstavy o záchraně varhan a o úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Aktualizovaná expozice o záchraně varhan a tematická výstava o úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, která se významně otiskla i do výzdoby kostela

Informace o kostele

WWW: http://www.rkflysa.wz.cz

Adresa kostela: náměstí B. Hrozného

GPS: 50°12'7.751"N, 14°50'17.599"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Mikušková

Návaznost na dopravu:

vlak: Praha - Lysá nad Labem (dál cca 800 m pěšky)

auto: D11, sjezd na 18. km 

 

Vlakové spojení na trase Praha-Kolín, linka č.231 a 232, autem sjezd z dálnice E65-exit č.14 nebo z dálnice E67-exit č.18.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 09.04.2024)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
17:00 zimní čas, každý týden, bohoslužba slova
18:00 letní čas, každý týden, bohoslužba slova
St
17:00 zimní čas, každý týden, mše svatá
18:00 letní čas, každý týden, mše svatá
Čt
17:00 zimní čas, každý týden, bohoslužba slova
18:00 letní čas, každý týden, bohoslužba slova
17:00 zimní čas, každý týden, 1.pátek v měsíci mše sv., ostatní bohoslužba slova
18:00 letní čas, každý týden, 1.pátek v měsíci mše sv., ostatní bohoslužba slova
So
17:00 zimní čas, každý týden, s nedělní platností
18:00 letní čas, každý týden, s nedělní platností

 

Stavba byla započata dne 9. března 1719. Architektonický návrh zpracoval František Maxmilián Kaňka. Slavnostní vysvěcení se konalo dne 31. července 1741.

Kostel je postaven na vyvýšeném místě lyského náměstí. Ohradní kostelní zeď je pro baroko zcela netypická. Vytváří kontrast v kostelní zdi a tím ještě zvětšuje a dotváří celkový účinný dojem rozvlněných ploch. Projektantem této ohradní zdi je Anselmo Lurago. Na ohradní zdi jsou umístěny sochy svatých.

Vstup v ohradní zdi tvoří tepaná železná brána z první poloviny 18. století. Autorem této mistrné práce byl místní zámečník Libiš. Kostelní věž je zakončena helmicí, tvořenou velkou cibulí, nad ní lucernou a malou cibulí, údajně je v ní uložena pamětní listina, a ukončena makovicí s velkým železným kardinálským dvouramenným křížem.

Presbytář kostela je klenutý dvěma křížovými poli bez žeber. Klenbu nesou pilastry bohatě zdobené pozlaceným štukem.

Hlavní oltář je umístěn ve východní části presbytáře. Nese hlavní obraz s biblickým výjevem křtu Krista v Jordáně.

Chrámová loď je čtvercového půdorysu, krytá českou plackou, nesenou čtyřmi mohutnými, bohatě zdobenými svazkovými pilastry.

Západní část kostela vyplňuje kruchta, nesoucí unikátní varhany. Byly zhotoveny v roce 1774. K řezbářskému mistrovství výzdoby varhan patří orchestrální skupina putti, zhotovená roku 1777 Platzerovou dílnou v Praze. Zajímavé je, že kostel i zeď kolem něho jsou prohlášeny kulturními památkami, avšak u varhan, které jsou nejhodnotnější v tomto kostele se tak dosud nestalo.

(podrobnější informace na webových stránkách farnosti)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube