07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 6 - Břevnov, bazilika sv. Markéty

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:35
Mše svatá
18:40 - 18:45
Zahájení, přivítání
P. Václav Snětina, OSB
18:45 - 19:30
Program pro děti
18:45 - 19:30
Individuální prohlídka baziliky
19:30 - 20:30
Messa di Gloria - Giacomo Puccini
Břevnovský chrámový sbor, Emauzský sbor, Ondřej Benek - tenor, Jonatán Ditrich - baryton, Lukáš Koudelka - dirigent
20:30 - 21:00
Komentovaná prohlídka baziliky
provází Marie Vymazalová
21:00 - 22:00
Individuální prohlídka baziliky
22:00 - 22:20
K čemu jsou v kostele varhaníci?
Varhaník - ten, koho nevidíte..
22:30 - 23:00
Individuální prohlídka baziliky
23:00 - 23:10
Ztišení, závěr

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-brevnov.cz

Adresa kostela: Markétská 28/1

GPS: 50°5'5.190"N, 14°21'23.191"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Adamus

Návaznost na dopravu:

bus 180 - zastávka Břevnovská (asi 10 min. chůze)

tram 22, 25 - zastávka Břevnovský klášter (asi 4 min. chůze)

metro A - zastávka Petřiny (15min chůze okolo hřbitova)

 

Bazilika svaté Markéty Antiochijské je domovským kostelem břevnovské farnosti (http://www.farnost-brevnov.cz), která je od nepaměti spravována otci benediktiny, a je tak do jisté míry neoddělitelně spjata s břevnovským klášterem.

O historii tohoto nejstaršího mužského kláštera v naší vlasti, založeného biskupem svatým Vojtěchem již r. 993, a také o dějinách a především současnosti Řádu svatého Benedikta se můžete dozvědět více, navštívíte-li stránky břevnovského kláštera.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube