07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Velké Chvojno - Arnultovice, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Mimoměstskou autobusovou dopravou, autem, na kole, pěšky....

Kostel bude otevřen  od 18.00 do 22.00 hodin.

Kostel Všech Svatých Původně pozdně gotická stavba ve středu obce byla postavená na místě kostela zmiňovaného roku 1352. Trojboce uzavřené presbyterium z 16. století má nárožní opěráky a je sklenuté žebrovou síťovou klenbou s hvězdicovitým závěrem. Portál, vedoucí z kněžiště do sakristie, má rovný překlad s diamantovým řezem ve zkosených stranách. Plochostropá loď' je obdélná a je členěná pilastry. Okna jsou obdélná a zakončená půlkruhově. V boční straně lodi je zazděn renesanční polokruhový pískovcový portál s diamantovým řezem ve zkosené hraně. Zděná kruchta je umístěna na západní straně. V jižní stěně kostela je u vchodu do sakristie vezděn znakový náhrobník Elizabeth, dcery Leopolda Kólbla z Geisingu, z roku 1584. Hranolová věž je vestavěná do západního průčelí. Střecha je sedlová. V roce 1798 byl kostel zbarokizován a zvětšen. Hlavní oltář pocházel z poloviny 18. století. Kazatelna pochází z poloviny 18. stol. a je zdobena rostlinným ornamentem. Vnější rekonstrukci kostela : provedla stavební firma Krovstav z Ústí n.L. v letech 1995-97. Interiér kostela je upravován pro kulturní potřeby obce s respektováním možnosti konat zde bohoslužby. Areál kostela je státem chráněnou kulturní památkou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube