10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Kolín IV, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:50
Bohoslužba
19:05 - 20:00
Koncert dětské skupiny Slavníkovci
20:00 - 20:30
Možnost pobýt v tichu kostela
Možnost prohlídky kostela (bez průvodce(

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkolin.cz

Adresa kostela: Kutnohorská

GPS: 50°1'36.023"N, 15°12'13.741"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Sixta

 

Kapucínský klášter byl postaven v letech 1666–71     východně od tehdejších městských hradeb a přestavěn 1739–41. Po velkém požáru 1796 kvůli nedostatku prostředků proběhly jen nejnutnější opravy, definitivní oprava se uskutečnila až v letech 1908–13 za účasti emauzských beuronských benediktinů. Klášter byl zrušen 1950, obnoven po roce 1990 jako jezuitský noviciát, v současnosti slouží jako jezuitský exerciční dům.

Klášterní kostel Nejsvětější Trojice je jednolodní, prostý, obrácený k jihu. Dnešní průčelí pochází z přestavby v letech 1908–13, nad původním raně barokním vstupním portálem z roku 1671 se dochovala mnohokrát opravovaná nástěnná malba sv. Trojice z roku 1902, další soudobé malby ve zbylých štukových rámech (pod římsou dva a ve štítu původně s freskou sv. Františka) byly překryty fasádou při opravě po roce 1950.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube