07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Slezská Ostrava, kostel sv. Josefa

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:50 - 18:00
Vyzvánění zvonů
18:10 - 20:00
Varhanní preludia
Martin Vichnar - varhany, Martin Vichnar ml. - varhany, Nikol Gottfriedová - zpěv, Tadeáš Vichnar - housle

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostmostrava.cz

Adresa kostela: ulice Těšínská 91

GPS: 49°49'54.689"N, 18°18'14.609"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: František Urban

Návaznost na dopravu:

Sl. Ostrava, kostel (1 min. chůze): Bus: 71 Trol: 101, 107

Jízdní řády DPO-ODIS

(Ve webové aplikaci si prosím upravte výchozí a cílovou zastávku a v Rozšířeném zadání i čas. Podrobnosti spojů s přestupy je nutné rozkliknout).

Kostel sv. Josefa ve Slezské Ostravě byl postaven v letech 1780-1783. Je to pozdně barokní jednolodní stavba ovlivněná klasicismem. Na jeho hlavním oltáři se nachází dřevěný obraz Panny Marie s Jezulátkem, (Panna Maria Karmelská) k němuž po dlouhou dobu putovali křesťané z blízkého a vzdálenějšího okolí.V roce 1913 byl kostel uzavřen kvůli stále se objevujícím a zvětšujícím se trhlinám způsobeným poddolováním. Zatímco kostel sv. Josefa čekal na opravu, scházeli se věřící k bohoslužbám v provizorním dřevěném kostele, postaveném v roce 1913. Nacházel se asi 20 m severovýchodně od farního kostela při cestě na Michálku (dnes Na Najmanské v místech obřadní síně). Provizorní kostel fungoval do roku 1929, kdy byl předán k bohoslužebným úkonům zcela zrestaurovaný kostel sv. Josefa. Základy i zdivo tohoto kostela, který poddolováním klesl o 8 m, byly zpevněny železobetonovým věncem (ankrováním). Zpevnění bylo provedeno železobetonovým věncem podél základů a zdiva, a třemi železobetonovými lany napříč chrámovou lodí pod dlažbou. Stará cihlová klenba byla nahrazena lehkou klenbou z rabicu, připevněnou na železnou kostru. Věž byla vytvořena z železné konstrukce a byla obezděna dutými cihlami. Stavba je nejen uměleckohistorickou památkou, ale i českou technickou zvláštností.

 

Poutě ke sv.Josefovi se zde konají vždy nejbližší sobotu ke svátku sv. Josefa (19.3.).

 

Svatý Josef je patronem Čech, manželů a křesťanských rodin, dělníků, řemeslníků, tesařů, inženýrů... Je vzýván v zoufalých situacích a zvláště je patronem dobré smrti.

 

Bohoslužby: Neděle  7:45 hod

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube