07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Libouchec, Kaple rodiny Botschen

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Ke kapli se dostanete ze silnice č. 528 směr Libouchec - Tisá, vpravo odbočkou k domu č.p. 393. Zalesněný pahorek je před vámi.  Zaparkovat můžete  za zatáčkou při vjezdu k hájovně ( bude označeno cedulemi. Také je možné nechat auto v Libouchci  u hřbitova a vydat se pěšky  cca 300 m po silnici na Tisou. Dojdete k cestě  stáčející se k lesíku ve kterém je kaple ukryta. To že jste na místě poznáte podle  Informační tabule.  Doporučujeme vzít si  sebou baterku ( za šera, je lepší si na cestu nahoru ke kapli posvítit). 

Na vrcholu malého zalesněného pahorku u obce Libouchec se nachází ukrytá secesní kaple z konce 19. století. Je možné, že je to vůbec první secesní stavba v okolí. Kaple patřila rodině továrníka Friedricha Botschena, který je pohřben v kryptě nacházející se pod kaplí. V současné době je kaple, podobně jako historie jejího původního vlastníka, zapomenutá, zdevastovaná a zchátralá. A protože mnozí obyvatelé regionu si myslí, že historie nemá být zapomenuta a stavby, které jsou jejími svědky, mají zůstat zachovány pro nás všechny i ty, co přijdou po nás. Proto vznikl Spolek pro obnovu kaple - viz stránky spolku. Pomozme zachovat tuto unikátní stavbu, obnovit a zpřístupnit lesopark, který ji obklopuje a také zdokumentovat a předat příběhy rodiny Botschen, která se zásadním způsobem podílela na formování nejen obce Libouchec.

Spolek pro obnovu kaple Botschen se snaží kapli zachránit a pečovat o ni od roku 2017. V roce 2022, díky finanční podpoře Ústeckého kraje, nadací : Nadace OF, Ústecké komuninitní nadace, Nadace The Friends of Czech Heritage, Obci Libouchec, Obci Tisá, Obci Petrovice, Spolku pro Tisou, Mikroregionu Labské skály, mnoha individuálním  dárcům,  je kaple ve stabilizovaném stavu, má novou střechu včetně věže - která nese poetické jméno Eliška. Takto jí láskyplně pojmenoval řemeslník, který ji rekonstruoval. Díky skvělému restaurátorovi  panu Janu Karkovi, má kaple zasklená okna vitrážemi, které  vyrobil podle nalezených střepů, tak aby  jejich podoba byla co možná nejvěrnější. Bylo provedeno statické zajištění ocelovými táhly, jsou doplněny všechny klempířské prvky, částečně upraveno okolí kaple. 

Čeká nás další etapa  a to rekonstrukce interiéru.... o čemž se  návštěvníci  Noci kostelů dozvědí na místě. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube