07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kadaň, kostel Svaté Rodiny

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

chůze, schodiště, parkování pod kostelem na komunikaci

informace k objektu: Jeden ze tří kadaňských klášterních kostelů byl postaven v polovině 18. století architektem Janem Kryštofem Koschem spolu s konventní budovou sesetr alžbětinek nákladem hraběnky Karoliny Justiny ze Schönkirchenu. Dřevěné vnitřní zařízení i kamenné sochy svaté Rodiny na poprsní zdi schodiště u kostelního průčelí pochází od sochaře Karla J. Waitzmanna, malby na stropě od Josefa Fuchse (Fuxe). Právě tato jednota spolupráce architekta, sochaře a malíře vytváří z kostela hodnotný, vyzrálý příklad kadaňského baroka. Malby na kupoli kostelní lodi představují počátky čtyř kanonických evangelií, v presbyteriu pak tři hlavní ctnosti - Lásku, Víru a Naději. bohoslužby: v neděli v 18:00

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube