02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Kadaň, kostel Zvěstování Panny Marie a 14 Svatých pomocníků

Program Noci kostelů 2. června 2023

19:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Celovečerní program:

Prohlídka kostela s překvapením, Alena Benešová a Petr Liebscher
Návštěva kostela s možným výkladem a hudebním překvapením.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

chůze, parkování podél vedlejší komunikace pod zahradou kláštera

informace k objektu: Areál někdejšího kláštera kadaňských františkánů je z hlediska dochování mnoha původních středověkých stavebních struktur a uměleckých děl, doplněných barokními pracemi, asi nejcennější stavbou na katastru města, která právem získala statut národní kulturní památky. Klášterní kostel byl postaven koncem 15. století ve dvou fázích (kněžiště v 70. letech a trojlodí do roku 1493). Stalo se tak na místě dřívější kaple Čtrnácti svatých Pomocníků, jež byla uctívaným poutním místem. Kostel drží mezi kadaňskými chrámy dva primáty: je jediným kostelem, který je dochován v původním slohu svého vzniku, a má ve svém nitru nejstarší chrámové zařízení ze 70. a 80. let 17. století. Kolem roku 1987 došlo na jižní stěně kněžiště k objevu cenných nástěnných maleb z doby kolem roku 1520. Prozrazují silný vliv malířské školy Lucase Cranacha st. na české umění ustupující gotiky a prosazující se renesance. Objednavateli malby se stali členové hasištejnské větve rodu Lobkoviců, stavebníků kláštera. Jejich systematické restaurování provádí od roku 2004 Akademie výtvarných umění v Praze.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube