07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Chýnov, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 7. června 2024

19:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://farnost.katolik.cz/chynov/

Adresa kostela: Zámecká

GPS: 49°24'20.72"N, 14°48'40.86"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alena Strašrybková

   Podle nejstarších zmínek v Kosmově Kronice České z roku 981 byl hrad Chýnov pomezním hradiskem kmene Slavníkovců z Libice. První kostel, který byl postaven před rokem 995, byl románský a světil ho pravděpodobně sám sv. Vojtěch Slavníkovec (+995). Z tohoto kostela se nic nezachovalo. Koncem 10. století, po vyvraždění Slavníkovců, se dostal hrad, ke kterému patřilo velké území, tzv. Župa chýnovská, do vlastnictví tehdy vládnoucího rodu Přemyslovců, pak českých knížat a později králů.    Roku 1250 jej král Václav I. prodal biskupovi pražskému za jiné statky biskupské. V majetku pražských biskupů, později arcibiskupů, byl až do husitských válek. Právě za prvního pražského arcibiskupa (pražské biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství roku 1344), který do Chýnova velmi rád jezdil, došlo ke stržení románského kostelíku a stavbě většího kostela gotického, který nejen světil, ale i ze svých peněz stavěl právě Arnošt z Pardubic, zároveň přestavoval i hrad a založil v okolí mnoho rybníků.

   Dispozice gotického kostela byla pravděpodobně stejná, jako dispozice kostela dnešního. Zachoval se z něj presbytář – opěrný systém, kamenické prvky a omítky. Roku 1413 přechází majetek z rukou arcibiskupů na šlechtu. Toho roku zastavil pražský arcibiskup Konrád z Vechty tvrz a panství za 800 kop grošů Hanušovi z Ronova, posléze protože arcibiskup neměl na zaplacení, majetek propadl. Po Ronovských jej měli Češtičtí, od roku 1457 jej drželi Malovcové. Malovcové přišli o majetek v rámci trestů za bělohorské povstání. Královská komora pak prodala Chýnov za 80 000 kop grošů Janu Oldřichu z Eggenbergu.Kostel byl do dnešní podoby přestavěn - barokizován - a rozšířen v letech 1670 - 1679 italským stavitelem Pietrem Spinettim. Inventář je však mladší, kostel vyhořel a byl několikrát vykraden. Věž, dominanta Chýnova i okolí, byla ke kostelu přistavěna až roku 1727 Adamem knížetem ze Schwarzenbergu. Výška věže včetně kříze je 50 m. Kostel prošel v letech 1999 až 2004 rozsáhlou generální opravou, od střech až po vnitřní omítky.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube