07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hrobčice-Radovesice u Bíliny, zaniklý kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://teplice.sdb.cz/farnost/

Adresa kostela: Radovesice

GPS: 50°32'32.404"N, 13°50'10.337"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Robert Kotyšan

Pseudorománský, jednolodní, obdélný kostel s neodsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem. Fasády byly členěny lizénami, na které v horní části navazoval obloučkový vlys. Okna byla obdélná, půlkruhově zaklenutá. V západní části byla odsazená předsíň, nad níž vystupovala štíhlá hranolová věž s vysokou jehlanovou střechou. V jejím západním průčelí byl půlkruhový portál a kruhové rozetové okno. Nad presbytářem byl drobný sanktusník. V ose presbytáře byla přistavěna drobná hranolová sakristie. Hlavní oltář s obrazem Všech svatých byl signován 1877 jako dílo J. Šebora a A. a Fr. Bermannových z Bíliny. - Kostel byl postaven v roce 1867 ne J okraji vsi jako náhrada za barokní kostel, který stál na návsi (na souřadnicích 50.543041, 13.833976). Už v roce 1964 se počítalo s likvidací vsi Radovesice a byl vydán zákaz pohřbívání na hřbitově u kostela. Ves byla vystěhována již v roce 1970, kostel ale zůstal stát. Nebyl zbořen, ale v roce 1983 byl zasypán skrývkou. Před zasypáním byla odstraněna střecha lodi. Dne 3.3.1983 v 11,00 hodin začalo zasypávání kostela; z výšky z pásového dopravníku byla padající skrývkou zničena střecha věže a věž byla následně vyplněna skrývkou, poté byla pomocí pásového dopravníku vysypána skrývkou i loď kostela. V následujících dnech bylo zasypáno i okolí kostela. Kostel nyní stojí cca 90 m pod povrchem výsypky. - Zvon z kostela (z roku 1797) je dnes zavěšen v kostele sv. Stanislava v Měrunicích na Teplicku. - V roce 2017 vznikl studentský projekt na zpřístupnění kostela pomocí vertikální štoly. - Pozemek se zasypaným kostelem patří firmě Severočeské doly, a.s. z Chomutova. - Ves Radovesice byla zcela zbořena a zasypána výsypkou.

V letošním roce v rámci jubilea 40 let od zasypání kostela proběhne na místě bývalé obce první ročník, Noci kostelů jejiž cílem je připomínka historie kostela a prezentace rekultivačních prací na Radovesické výsypce. 

Zdroj: Zaniklé kostely Čech a archiv Římskokatolická farnost Radovesice 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube