10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Lomnice, zámecká kaple - kaple sv. Františka Serafínského (z Assisi), centrum

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 20:00
Kaple otevřená k prohlídce a osobnímu ztišení
Letos bude tato kaple otevřena poprvé. Zazní zde v reprodukované podobě dvě hudební díla Leoše Janáčka: Jednou z nich je kompozice Zdrávas Maria, kterou skladatel osobně věnoval Leopoldině Serényiové, manželce předposledního majitele statku Lomnice.

Informace o kostele

WWW: https://thienen.cz/zamek-lomnice/historie/

Adresa kostela: zámek

GPS: 49°24'16.201"N, 16°24'56.893"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Brázdová

Dnešní zámecká kaple je jednou z posledních viditelných částí původního gotického hradu ze druhé poloviny 13. století. Kaple je umístněna nad průjezdem spojujícím předhradí s vlastním hradním jádrem. Dochovaný sakrální prostor se vzácným prvkem arkýřovitého presbytáře vystupujícího z venkovní zdi je dnes označován jako malý gotický klenot Moravy.

Letos bude kaple zasvěcená sv. Františku Serafínskému (z Assisi) v rámci akce Noc kostelů otevřena v době od 18 do 20 hodin poprvé.

V kapli zazní v reprodukované podobě dvě hudební díla Leoše Janáčka: Jednou z nich je kompozice Zdrávas Maria, kterou skladatel osobně věnoval Leopoldině Serényiové*, určená k uvedení na dobročinném koncertu v Luhačovicích.

Právě v Luhačovicích vznikly i první kompozice ke Glagolské mši, kterou si návštěvníci budou moci jako druhé dílo v kapli vyslechnout. Jedním z důležitých podnětů Janáčkova zaujetí pro tento námět byla silná cyrilometodějská moravská tradice spojená s náklonností k slovanským národům v duchu panslavismu. Glagolská mše spojuje tradiční katolickou mši provedenou ve staroslověnštině s tradicí živou. Jak sám Janáček řekl: Chtěl jsem zde zachytit víru v jistotu národa na podkladě ne náboženském, ale na tom mravním, silném, který si bere Boha za svědka. 

 

* Leopoldina Serényiová roz. Harrachová (1872–1917) byla manželkou předposledního majitele statku Lomnice a Luhačovice, (posledního) moravského hejtmana Otty Serényiho. Věnovala se zejména charitativní činnosti. Během první světové války sama ošetřovala raněné vojáky ve vojenských lazaretech. Pobývala s rodinou často v Luhačovicích, kde rod Serényiů vybudoval lázně.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube