02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Slunečná, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Kostel má podobu spíše větší kaple, je jednolodní, orientován k východu a jeho stavební sloh je uváděn jako klasicistní. V západním průčelí je hlavní vchod (u silnice), nad nímž je celkem nízká věž. V ose presbytáře přiléhá ke kostelu malá, zhruba čtvercová zákristie.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube