10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Slunečná, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 19:00
Klasický koncert
Martin Policer - varhany a hosté, Kateřina Suchánková - Komorní kytarový orchestr Paní Zdislavy z Lemberka
19:00 - 21:00
Prohlídka
Ukážu vám útroby varhan, jak to vše funguje a zahrajete si. Bude občerstvení.
21:00 - 22:00
Rockový koncert
Kapela Protiproud Česká Lípa

Informace o kostele

Kostel má podobu spíše větší kaple, je jednolodní, orientován k východu a jeho stavební sloh je uváděn jako klasicistní. V západním průčelí je hlavní vchod (u silnice), nad nímž je celkem nízká věž. V ose presbytáře přiléhá ke kostelu malá, zhruba čtvercová zákristie.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube