07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hradec Králové - Jiráskovy sady, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 22:00
Prohlídky kostela
Otevřeno od 18 do 22 hodin. Každých 15 minut se uskuteční krátká komentovaná prohlídka. Kapacita objektu omezena na 20 návštěvníků v jeden okamžik.

Informace o kostele

GPS: 50°12'22.928"N, 15°49'40.031"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Šubrtová

Návaznost na dopravu:

Nejbližšími zastávkami městské hromadné dopravy jsou Adalbertinum a Zimní stadion.

  • Roubený kostel, zasvěcený svatému Michaelu archandělu vznikl 1605 ve východoslovenské obci Habura u Medzilaborců. Roku 1740 byl prodán a přestěhován nedaleké vsi Malá Polana, kde byl v roce 1759 zasvěcen svatému Mikuláši Divotvorci. Kostel zde patřil řeckokatolické církvi a svému účelu sloužil až do roku 1915, kdy byl silně poničen za první světové války. Opraven byl až po vzniku Československa, ale od konce dvacátých let dvacátého století nebyl využíván, protože v Malé Polaně byl v té době postaven kostel již kamenný.  
  • V roce 1934 byl stav kostela velmi špatný a hrozil jeho zánik. Stavba byla proto nabídnuta k odkoupení do Hradce Králové. Zastupitelstvo Hradce Králové schválilo na návrh starosty města Josefa Pilnáčka koupi kostelíku za dvanáct tisíc korun československých. Kostel byl během května a června 1935 rozebrán a přepraven po železnici do Hradce Králové.  
  • Už v létě 1935 stál kostelík v novém "domově", a to v Jiráskových sadech. Po drobných úpravách byl 28. října roku 1935 slavnostně otevřen jako památka padlých za první světové války. V současné době je kostel majetkem města.  
  • Kostel tvoří třídílná dřevěná budova krytá šindelem. Nad každou částí budovy je věžička, zakončená dřevěnou kopulí. Interiér kostela je bohatě zdoben množstvím obrazů svatých, tzv. ikonostasů. Areál kostela je oplocen původním ohrazením s šindelovou korunou, vlevo od kostela stojí dřevěný kříž se symboly umučení Krista. V roce 2017 prošel kostelík celkovou obnovou, takže nyní svítí novotou. Světlá barva modřínového dřeva však časem ztmavne. Do pěti let dřevo vlivem počasí zešednea zhruba za dvacet let by mohlo mít tmavou barvu, na kterou byli Hradečáci zvyklí.
  • Další informace naleznete na https://www.kostelsvatehomikulase.cz/.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube